Pregled značajnijih događaja na području Općine Lipovljani u mjesecu studenom 2018. godine

        KRIMINALITET

Policijska postaja Novska, tijekom mjeseca studenog 2018. godine, na području općine Lipovljani evidentirala je 1 kazneno djelo i to:

  • 1 kazneno djelo “Prijevara“ – čl. 236 KZ-a

                     JAVNI RED I MIR

Tijekom mjeseca studenog 2018. godine na području općine Lipovljani evidentiran je 1 prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.      

PROMET

Tijekommjeseca studenog 2018. godine na području općine Lipovljani evidentirane su 3 prometnenesreće koje su za posljedicu imale materijalnu štetu.

                                                                 NAČELNIK

                                                       J u re     K l i š a n i n  v.r.