PREDSJEDNIČKI IZBORI 2019. – OBAVIJEST BIRAČIMA

Sisak, 22. studenoga 2019.

Temeljem članka 6. stavka 3. Zakona o registru birača (”Narodne novine”, br. 144/12., 105/15.), a nastavno na Objavu biračima Ministarstva uprave, KLASA: 013-01/19-01/60, URBROJ: 515-07-02/1-19-2 od 21. studenoga 2019. godine, Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, daje sljedeću

OBAVIJEST  BIRAČIMA

Sukladno odredbi članka 24. Zakona o registru birača svaki građanin ima pravo pregledati svoj upis u registar birača, tražiti njegovu dopunu ili ispravak tijekom cijele godine, a u vrijeme raspisanih izbora odnosno referenduma najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora odnosno referenduma.

Odluka o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske, stupila je na snagu danom objave u „Narodnim novinama”, br. 112/19. od 21. studenoga 2019. godine.

Za dan održavanja izbora određena je nedjelja, 22. prosinca 2019. godine.

Zainteresirani birači mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača prema mjestu svoga prebivališta neposredno u pisanom obliku, putem pošte, usmeno izjaviti na zapisnik ili na e-mail: registar.biraca@udu-smz.hr,

Također, na internetskoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr dostupni su obrasci zahtjeva i omogućen je uvid u registar birača putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena, te su dostupni podaci o adresama nadležnih ureda.

Birači mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača prema mjestu svoga prebivališta te podnijeti zahtjev za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta uz važeću osobnu iskaznicu zaključno do srijede 11. prosinca 2019. godine, i to

  • od 22. studenoga do 11. prosinca 2019. godine svakim radnim danom od 7,30-15,30 sati;
  • na dan 7. prosinca 2019. godine (subota) od 8,00-14,00 sati
  • na dan 11. prosinca 2019. godine od 7,30-16,00 sati na sljedećim adresama:
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36 (soba broj 11) Tel: 044/500-033 Tel: 044/500-031 Tel: 044/500-042 Fax: 044/500-025
ISPOSTAVA PETRINJA Petrinja, Gundulićeva 2 Tel: 044/500-153 Fax: 044/500-025
MATIČNI URED DVOR Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10 Tel: 044/500-149 Fax: 044/500-025
ISPOSTAVA KUTINA Kutina, Kneza Ljudevita Posavskog 27 Tel: 044/500-111 Fax: 044/500-025
ISPOSTAVA HRVATSKA KOSTAJNICA Hrvatska Kostajnica, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1 Tel: 044/500-143 Fax: 044/500-025
MATIČNI URED GVOZD Gvozd, Trg dr. Franje Tuđmana 6 Tel: 044/881-015 Fax: 044/500-025
ISPOSTAVA TOPUSKO Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 1 Tel: 044/500-179 Fax: 044/500-025
ISPOSTAVA GLINA Glina, Trg bana Josipa Jelačića 3 Tel: 044/500-177 Fax: 044/500-025
ISPOSTAVA NOVSKA Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2 Tel: 044/500-131 Fax: 044/500-025

S obzirom na mogućnost održavanja drugog kruga glasovanja, pozivaju se birači da se prilikom podnošenja zahtjeva za privremeni upis izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta za prvi krug glasovanja, izjasne i za drugi krug glasovanja.