“PRAVOVALJANA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE U LIPOVLJANIMA I ODLUKE O NEODRŽAVANJU IZBORA – 16. TRAVNJA 2019.”

REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE LIPOVLJANI KLASA: 013-01/19-01/02 URBROJ: 2176/13-19-7 LIPOVLJANI, 15. travnja 2019. Na osnovi članka 18. stavka 1. i 2., čanka 20. stavka 1., 2. i 4. te članka 41. točke 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 25/19), Općinsko izborno povjerenstvo Općine LIPOVLJANI, odlučujući o prijedlogu predlagatelja MATICA SLOVACKA LIPOVLJANI, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje;

PRAVOVALJANU  LISTU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI LIPOVLJANIMA

Predlagatelj: MATICA SLOVAČKA LIPOVLJANI – MS LIPOVLJANI

REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE LIPOVLJANI KLASA: 013-01/19-01/02 URBROJ: 2176/13-19-8 LIPOVLJANI, 16. travnja 2019. Na osnovi članka 19., članka 20. stavka 1. podstavka 1. i stavka 4. te članka 41. točke 4 Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 25/19), Općinsko izborno povjerenstvo Općine LIPOVLJANI sastavilo je i objavljuje;

 ZBIRNU LISTU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI LIPOVLJANIMA


Na osnovi  članaka 21. i 41. točke 4. Zakona 0 izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (,,Narodne novine“, broj 25/19, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Lipovljanina sjednici održanoj 16,travnja 2019. donijelo je

ODLUKU O NEODRŽAVANJU IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U LIPOVLJANIMA

  Utvrđuje se da se izbori Članova vijeća Češke nacionalne manjine u Općini Lipovljani raspisani za 5. svibnja 2019. neće održati jer Općinsko izborno povjerenstvu Općine Lipovljani u zakonom propisanom roku, nije zaprimilo niti jednu pravovaljanu listu kandidata na navedenim izborima.

Na osnovi  članaka 21. i 41. točke 4. Zakona 0 izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (,,Narodne novine“, broj 25/19, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Lipovljanina sjednici održanoj 16,travnja 2019. donijelo je

ODLUKU O NEODRŽAVANJU IZBORA ČLANOVA VIJEĆA UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE U LIPOVLJANIMA

  Utvrđuje se da se izbori Članova vijeća ukrajinske nacionalne manjine u Općini Lipovljani raspisani za 5. svibnja 2019. neće održati jer Općinsko izborno povjerenstvu Općine Lipovljani u zakonom propisanom roku, nije zaprimilo niti jednu pravovaljanu listu kandidata na navedenim izborima.