Poziv za predlaganje programa javnih potreba za 2015.godinu -ustanove, udruge i pojedinci u obrazovanju,kulturi,športu,zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti

Obavještavamo Vas da svoje prijedloge programa rada za 2015.g. dostavite najkasnije do 20.rujna 2014.g.

Prijedlog programa treba sadržavati ;

Plan rada za 2015.g.

Financijski plan za 2015.g.

Posebni dio financijskog plana za troškove natjecanja→ športske udruge

Posebni dio financijskog plana za investicijska ulaganja →športske udruge

Posebni dio financijskog plana u dijelu koji se odnosi isključivo na prihode koji se

očekuju od Općine Lipovljani ,i sukladno tome raspored rashoda

Obavezni podaci: Naziv predlagatelja,adresa,poslovna banka i IBAN ,OIB, broj iz registra neprofitnih organizacija, RNO, ime i prezime  odgovorne osobe,kontakt telefon odgovorne osobe, kontakt e-mail .

Općinski načelnik

Mario Ribar dipl.oec. v.r.

Trg hrvatskih branitelja 3,44322 Lipovljani, kontakt telefon: 044 635 603

Kontakt osoba;računovodstveni referent Anđelka Štelma

POZIV za predlaganje programa za 2015.g,