Poziv za akciju dobrovoljnog darivanja krvi – rujan 2017.

Gradsko društvo Crvenog križa Novska poziva darivatelje krvi na treću ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi za potrebe Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu iz Zagreba.

Akcija će se održati:

–          u Novskoj u ponedjeljak, 25. rujna u Vatrogasnom domu DVD-a Novska u vremenu od 9,00 – 16,00 sati

–          u Novskoj u utorak, 26. rujna u  Vatrogasnom domu DVD-a Novska u vremenu od 10 – 14 sati i u Jasenovcu od 16,00 – 18,00 sati u prostorijama Centra za pomoć i njegu Jasenovac

–          u Lipovljanima u srijedu, 27. rujna od 9,00 – 15,00 sati u Vatrogasnom domu DVD-a Lipovljani.

Višestrukim darivanjem krvi stječe se pravo na potpuno ili djelomično oslobađanje plaćanja participacije iz osnovnog zdravstvenog osiguranja utvrđenog programom mjera zdravstvene zaštite.