Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani poziva kandidate koji su se javili na natječaj da pristupe provjeri znanja

Na temelju članka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani, dana 29. lipnja 2015. godine objavljuje:

P O Z I V

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pismeno testiranje)

  1. Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu Pročelnika u jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani poziva kandidate na pismeno testiranje.
  2. Podnositeljima nepotpunih ili nepravodobnih prijava upućena je odgovarajuća pisana obavijest.

Pismena obavijest upućena je kandidatima koji ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta natječaja, pa ne mogu pristupiti pismenom testiranju.

III. Kandidati pozvani na testiranje trebaju pristupiti testiranju dana 06. srpnja 2015. godine s početkom u 9,00 sati u Lipovljanima (zgrada općine) Trg hrvatskih branitelja 3, na katu u Vijećnici Općinskog vijeća.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja , bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 9,00 sati , bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pismenom testiranju remeti mir i pravila ponašanja i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisani test sastojat će se od 20 pitanja . Svako pitanje nosi jedan bod, što znači ukupno 20 bodova.

Testiranje traje 2 sata.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijesti koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Lipovljani. www.lipovljani.hr.

  1. Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Lipovljani.

Osim toga, Povjerenstvo će putem kontakt telefona navedenih u prijavama obavijestiti sve kandidate  koji pristupe testiranju o rezultatima.

Pritom će kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju  istim putem biti obaviješteni o terminu njihova intervjua.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Općine Lipovljani i na Oglasnoj ploči Općine Lipovljani.

Članovi Povjerenstva

Ivanka Zečević Šolta v.r.

Olivera Huđ v.r.

   Predsjednica povjerenstva:

Natalija Rohan v.r.

poziv na testiranje

1-poziv na testiranje