Potpisan ugovor za obnovu i uređenje dijela županijske ceste od Piljenica do Ilove, vrijedan 1.400.000 kuna

         Za najoštećeniju dionicu županijskih cesta, na području općine Lipovljani, koja se proteže od mosta na rijeci Pakri u Piljenicama do mosta preko rijeke Ilove, kod Ilove, na pravcu Lipovljani – Kutina preko Piljenica, Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani potpisao je ugovor o zajedničkom financiranju obnove i uređenja te ceste. Ugovor je potpisan sa Županijskom upravom za ceste SMŽ, u petak, 28. veljače, u Sisku, u sjedištu Sisačko-moslavačke županije, uz prisustvo župana Sisačko-moslavačke županije Ive Žinića.

         Tako će se i ove godine nastaviti obnova županijskih cesta na području općine Lipovljani po programu zajedničkog financiranja obnove, u omjeru 50:50%. Dužina dionice ceste Ž3213, od Piljenica do Ilove je 2,2 kilometra i procjenjuje se da će vrijednost radova iznositi 1.400.000 kuna, a Općina Lipovljani će u toj obnovi asfalta i trase županijske ceste sudjelovati sa 700.000 kuna. Tolika sredstva su planski osigurana u proračunu Općine Lipovljani za 2020. godinu.

         Uz Nikolu Horvata, načelnika općine Lipovljani, još 7 načelnika i gradonačelnika s područja Sisačko-moslavačke županije, potpisalo je slične ugovore o zajedničkom financiranju obnove županijskih cesta na svojim području. Sve njih pozdravio je Ivo Žinić, župan Sisačko-moslavačke županije i zahvalio za financijsko sudjelovanje u obnovi što više kilometara županijskih cesta, koje županija ne bi mogla urediti bez zajedničkog financiranja.

         Mario Posavac, zamjenik ravnatelja Županijske uprave za ceste SMŽ, također je pozdravio sve načelnike općina i gradonačelnike i naglasio da se sada potpisuju ugovori za obnovu županijskih cesta u iznosu od 20 milijuna kuna. Županijska uprava za ceste u Sisku će provesti javne natječaje za odabir najpovoljnijih izvođača radova, a s poslom na uređenju i obnovi županijskih cesta krenut će se nakon 15. travnja i završetka sezone zimske službe.

         Nakon završetka popisivanja ugovora, u ime prisutnih načelnika i gradonačelnika, ŽUC-u se zahvalio i tako podržao ovakav projekt uređenja oštećenih županijskih cesta Željko Babić, gradonačelnik Kutine.

Damir SMETKO