POTPISAN UGOVOR S FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA O SUFINANCIRANJU IZGRADNJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U LIPOVLJANIMA

Ideja da Lipovljani dobiju reciklažno dvorište u kojem će se razvrstavati otpad kako bi se dio pretvorio u korisnu sirovinu, a time i smanjila masa koja se deponira na odlagalištu smeća u Garešnici, počinje se realizirati. U Kutinskoj ulici, u dvorištu ‘Lipkom servisa’ d.o.o., komunalnog poduzeća u Lipovljanima, započinje izgradnja reciklažnog dvorišta, koji će sufinancirati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH.

Ugovor o sufinanciranju troškova gradnje reciklažnog dvorišta u Lipovljanima, sa Svenom Müllerom, direktorom Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH, potpisao je Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, u ime investitora radova. Fond se je obvezao da će sufinancirati izgradnju reciklažnog dvorišta u visini 80% vrijednosti investicije. To iznosi oko 1.440.000 kuna, dok je ukupna vrijednost projekta oko 1.800.000 kuna.

Radove izgradnje reciklažnog dvorišta u Lipovljanima izvoditi će Zajednica ponuditelja Elektrocentar Petek  d.o.o. i  Strabag d.o.o., koji su ponudili najmanju cijenu za izgradnju dvorišta. Radovi trebaju završiti do kraja ove godine. Nakon izgradnje reciklažnim dvorištem upravljat će ‘Lipkom servisi’, što će domaćem komunalnom poduzeću donijeti jednu novu djelatnost, koju već i sada povremeno obavlja. Općinu Lipovljani realizacija reciklažnog dvorišta svrstati će u rijetke, ‘zelene’ sredine koje vode stalnu brigu o zaštiti okoliša svoje životne sredine i ekonomskoj koristi odbačenog otpada.

Damir  SMETKO