POTPISAN UGOVOR O SUFINANCIRANJU GRAĐENJA VODNIH GRAĐEVINA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE LIPOVLJANI – NASTAVAK ULAGANJA U IZGRADNJU SUSTAVA ODVODNJE

Dana, 06.ožujka 2017. godine, potpisan je Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Lipovljani u iznosu od 625.000 kuna, bez PDV-a, od čega 500.000 kuna izdvajaju Hrvatske vode, dok ostatak od 125.000 kuna izdvajaju Općina Lipovljani i investitor projekta LIP-KOM d.o.o.

Ugovor o sufinanciranju, u ime Hrvatskih voda, potpisao je Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, te u ime komunalnog poduzeća LIP-KOM d.o.o., direktor, Danijel Lenart.

Kompletna procjena troškova cjelokupne izgradnje sekundarne kanalizacije u Lipovljanima sa predviđenim troškovima nadzora iznosi 3.950.000 kuna, te obuhvaća osam ulica na području naselja Lipovljani i to: Kralja Tomislava, Odvojak Starčevićeve,  dionice Kozarčeve i Željanske ulice, zatim Samoborsku, Željezničku, Ratarsku i dio ulice sv.Barbare.

Ukupna dužina kompletno projektiranog sekundarnog sustava odvodnje iznosi 2.100 m’ te obuhvaća izgradnju 4 precrpne stanice i to u Ratarskoj, Sv.Barbare, Željezničkoj i Samoborskoj ulici.

Potpisivanjem ovoga Ugovora stvorena je pretpostavka za nastavak ulaganja u izgradnju odvodnje (kanalizacije) na području naselja Lipovljani, a ovim Ugovorom predviđa se realizacija 1. faze, i to u tri ulice – Kralja Tomislava, Kozarčevoj, te Željanskoj ulici. Prioriteti u radovima na kanalizaciji u ovim ulicama su specifičnost izvođenja radova, ali i planovi u kolničkim rekonstrukcijama ovih ulica, od kojih su neke aplicirane na fondove EU, a dovršetak radova na odvodnji u tim ulicama postavljaju se kao preduvjet za njihovu konačnu rekonstrukciju i obnovu.

Potpisanim Ugovorom i spomenutom 1.fazom obuhvaćeni su radovi na izgradnji 182 m’ gravitacijskog cjevovoda u ulici K.Tomislava, te 60-tak spojeva u Željanskoj i Kozarčevoj ulici, projektiranog profila, na ranije izgrađene kolektorske sustave (Ko1 i Ko2) na suprotnim stranama ulica, te radovi na zatrpavanjima i asfaltiranjima prekopa na spomenutim prometnicama

Do kraja ožujka, planira se započeti postupak javnog natječaja, nakon čega će se odabrati izvođač radova na 1. fazi realizacije ovoga projekta, a predviđena dinamika početka radova je mjesec svibanj 2017. godine.

Izgradnjom 1.faze navedenog projekta otvara se mogućnost za priključenja na sustav odvodnje (kanalizacije) za još 55 domaćinstava u spomenutim ulicama naselja Lipovljani.

Izvadak iz projekta – Sekundarna kanalizacijska mreža naselja Lipovljani