Podsjećamo, svi krajnji korisnici općinskih proračunskih sredstava u 2014.g. dužni su dostaviti polugodišnje i godišnje izvješće

Poštovani korisnici proračunskih sredstava!

 

Oni koji nisu dostavili financijsko izvješće i izvješće o radu za 2013.g.sa financijskom dokumentacijom kojom se potvrđuje namjensko trošenje proračunskih sredstava  treba

žurno dostaviti u Jedinstveni upravni odjel.

 

Podsjećamo, svi krajnji korisnici općinskih proračunskih sredstava u 2014.g. dužni su dostaviti polugodišnje i godišnje izvješće  na slijedeći način.

 

Do 20.srpnja 2014. treba dostaviti polugodišnji financijski izvještaj , fotokopiju izvoda na kojem je vidljivo trošenje novčanih sredstava doniranih iz općinskog proračuna u tom periodu, te fotokopije računa koji su plaćeni iz tih sredstava.

 

Do 20.ožujka 2015.g. treba dostaviti godišnji financijski izvještaj i izvještaj o radu,fotokopiju izvoda na kojem je vidljivo trošenje novčanih sredstava doniranih iz općinskog proračuna u tom periodu (drugo polugodište), te fotokopije računa koji su plaćeni iz tih sredstava.

Poštovanje.

                                                                                            Općinski načelnik

                                                                                              Mario Ribar dipl.oec. 

DOPIS KORISNICIMA PRORAČUNSKIH DONACIJA