PLAN UPISA DJECE U VRTIĆ ZA 2018./2019.godinu

          Na temelju  Čl. 18.stavak 2. Statuta   Dječjeg  vrtića  Iskrica, Upravno vijeće  na sjednici održanoj   17.04.2018. godine   donosi  PLAN  UPISA  DJECE  U  VRTIĆ  ZA 2018./2019.godinu

I.Uvjeti upisa:

           Upisi će se vršiti za djecu od navršene tri godine  do šeste godine života  sukladno  Zakonu  o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07.,i  94/13 i u skladu sa Državnim pedagoškim standardom (NN 63/08 .,)na upražnjena mjesta u slijedeće programe: 

 * 10-satni program :

  –  ukupno : 12 djece

*Poludnevni program – 4-5 satni

-ukupno 25 djece

*  Program  Predškole:

 obavezan   za  svu  djecu godinu prije polaska u osnovnu školu,a  nisu polaznici vrtića.

Skupine za program Predškole  formirat će se  ovisno o broju upisane djece .  

  II.Rokovi upisa: 

Zahtjevi za upis u   vrtić za oba programa  (poludnevni i cjelodnevni)   primat će se                                           do 15. lipnja  2018.godin.Prijavni obrazac roditelji će moći naći na web stranicama Općine ili osobno doći u vrtić i ispuniti obrazac. . Kod pismene prijave roditelj će naznačiti da li želi poludnevni  ili cjelodnevni program.

 Rezultati upisa bit će objavljeni  do kraja    lipnja  2018.godine na oglasnoj ploči vrtića i web stranici Općine Lipovljani. 

                                                                                                                                                                   OBVEZNA Dokumentacija koju je potrebno dostaviti prilikom upisa:

 ZA VRTIĆ- CJELODNEVNI PROGRAMA (10-satni)

            1.Popunjena i potpisana prijava za upis  djeteta u predškolsku ustanovu (skinuti sa web stranica ili doći osobno u vrtić)

  1. preslika rodnog lista i domovnice djeteta,
  2. preslika potvrde o prebivalištu djeteta i osobne iskaznice Korisnika usluga,
  3. potvrda poduzeća, ustanove, obrta Korisnika usluga o radnom odnosu sa OIB-om Korisnika usluga
  4. liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu (daje djetetov pedijatar) ,
  5. elektronički zapis o radno pravnom statusu korisnika usluga (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

  ZA VRTIĆ – POLUDNEVNI PROGRAM:

             1.Popounjen i potpisan prijavni obrazac za upis djeteta u predškolsku ustanovu (skinut sa web stranica Općine Lipovljani ili doći osobno u vrtić)

  1. preslika rodnog lista i domovnice djeteta,
  2. liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu (daje djetetov pedijatar) ,

ZA PREDŠKOLU

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno članku 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13) te je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Popunjena i potpisana prijava za upis djeteta u predškolsku ustanovu  (skinut sa web stranica Općine Lipovljani ili osobno u vrtiću)
  2. preslika rodnog lista i domovnice djeteta,
  3. liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu (daje djetetov pedijatar)

Prijave za upis  u program  Predškole  („Mala škola“) obavljat  će se do 30.rujan  2018.godine.

Prijave se donose u vrtić – ravnateljici.                                                                                                                                                                                                        Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                       Josip Štavalj

PLAN UPISA ZA 2018-2019.g

Dopuna na Pravilnik o upisima djece u DV Iskrica

ZAHTJEV ZA UPIS U PREDŠKOLSKI PROGRAM I POLUDNEVNI

ZAHTJEV ZA UPIS VRTIĆ – 10 SATNI PROGRAM