PLAN UPISA DJECE U VRTIĆ ZA 2015./2016.godinu

Na temelju  Čl. 18.stavak 2. StatutaDječjeg  vrtića  Iskrica,Upravno vijeće na sjednici održanoj  15.04.2015.godine donosi

     PLAN  UPISA  DJECE  U  VRTIĆ  ZA 2015./2016.godinu

I.Uvjeti  upisa:

Upisi će se vršiti za djecu od navršene tri godine  do šeste godine života  sukladno Zakonu  o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07.,i  94/13 i u skladu sa Državnim pedagoškim standardom (NN 63/08 .,)na upražnjena mjesta u slijedeće programe:

*10-satni program:                         –  ukupno : 12 djece

*Poludnevni program -4-5 satni   – ovisi o interesu roditelja

*Program  Predškole:                   –obavezan   za svu  djecu godinu prije polaska u

osnovnu školu,a  nisu polaznici vrtića.

Skupine za program Predškole  formirat će se  ovisno o broju upisane djece .

II.Rokovi upisa:

Zahtjevi za upis u   vrtić za oba programa primat će se do 30.svibnja 2015.godine,svi zainteresirani moraju doći u prostore vrtića sa djecom ispuniti pismenu prijavu i obaviti intervju.Kod pismene prijave roditelj će naznačiti da li želi poludnevni ili cjelodnevni program.

Rezultati upisa bit će objavljeni početkom lipnja 2015.godine na oglasnoj ploči vrtića i web stranici općine Lipovljani.

OBVEZNA Dokumentacija koju je potrebno dostaviti prilikom upisa:

 

ZA VRTIĆ- OBA PROGRAMA

  1. 1. Popunjena i potpisana prijava za upis djeteta u predškolsku ustanovu (u vrtiću)
  2. preslika rodnog lista i domovnice djeteta,
  3. preslika potvrde o prebivalištu djeteta i osobne iskaznice Korisnika usluga,
  4. potvrda poduzeća, ustanove, obrta Korisnika usluga o radnom odnosu sa OIB-om    Korisnika usluga
  5. liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu (daje djetetov pedijatar) ,
  6. 6. elektronički zapis o radno pravnom statusu korisnika usluga (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

 

ZA PREDŠKOLU

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno članku 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13) te je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

  1. Popunjena i potpisana prijava za upis djeteta u predškolsku ustanovu  ( u vrtiću)
  2. preslika rodnog lista i domovnice djeteta,
  3. liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu (daje djetetov pedijatar)
  4. ostala dokumentacija ukoliko je Korisnik usluga posjeduj

 

Upisi za Predškolu  („Malu školu“) obavljat  će se do 30.lipnja  2015.godine

Predsjednica   Upravnog vijeća:

ANKA DOLEŽAL

 

Na ovaj Plan upisa Osnivač je dao suglasnost dana 04. svibnja 2015.god.                            Klasa:021-05/15-01/01

Urbroj:  2176/13-01-15-03/01

PLAN UPISAU VRTIĆ ZA 2015-2016.godinu

1-PLAN UPISA ZA 2015-2016.god