PAKET MJERA OPĆINE LIPOVLJANI ZA POMOĆ GRAĐANIMA I GOSPODARSTVU ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA UZROKOVANIH PANDEMIJOM KORONAVIRUSA

Općinska uprava pripremila je niz mjera za pomoć gospodarstvu kako bi ublažila posljedice uzrokovane pandemijom koronavirusa,  ali isto tako i pomoć svim građanima, osiguravši dodatna sredstva za programe u školstvu, socijalne programe, sukladno mogućnostima Općine Lipovljani.

Iako se priljev sredstava u proračun Općine smanjuje, općinski načelnik Nikola Horvat naglasio je kako će se rebalansom proračuna osigurati sredstva za sve planirane mjere pomoći, dok će se neke aktivnosti, programi i projekti otkazati, odnosno prolongirati za slijedeću godinu kako bi se rasteretila rashodovna strana proračuna u ovoj godini. No načelnik je naglasio kako su mještani Općine Lipovljani prioritet i kako je Općina dužna pomoći onima koji su u najvećoj potrebi.

Načelnik se osvrnuo usporedno i na mnoge mjere gradova i općina, koje smatra populističkim mjerama, gdje posebno napominje kako se većina njih bazira na smanjenje plaća zaposlenika, ukidanje raznih naknada za upravna vijeća, mjesne odbore i nadzorne odbore, i to na razdoblje svega 3-4 mjeseca,  dok općina Lipovljani takve naknade uopće ne isplaćuje već godinama. Također, naglašava kako plaće zaposlenika za sada ne misli smanjivati jer se tu ne mogu napraviti veće uštede. „Zaposlenika općinske uprave je ukupno 7, od toga 5 službenika i 2 namještenika. Uz općenito povećani obim posla zbog preuzimanja izdavanja rješenja i kontrole naplate naknade za uređenje voda od ove godine i sve ostale radnje koje idu uz to, dio zaposlenika su i članovi Stožera civilne zaštite, te je jasno kako su se obveze dodatno povećale svima za vrijeme pandemije. Također, naši zaposlenici imaju jedne od najmanjih plaća u županiji, dok su si druge lokalne samouprave u zadnjih nekoliko godina višestruko povećavale plaće, a pojedine imaju i deset puta više zaposlenika, stoga je logično da smanjuju plaće (iako samo na nekoliko mjeseci), kako bi napravili određene uštede i uopće mogli isplatiti plaće.“

No smatra kako su predložene mjere Općine Lipovljani sigurno jedne od najkvalitetnijih i konkretne pomoći, a nikako populističke mjere.

Predložene mjere su slijedeće:

 1. OSLOBOĐENJE OD OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 
 • ovom odlukom uredit će se postupak potpunog oslobođenja od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, i to za one djelatnosti kojima je uslijed nastupa posebnih okolnosti, pandemije koronavirusa, Odlukom Stožera civilne zaštite RH naložena mjera obustave rada u djelatnosti koju obavljaju. Obveznici koji imaju pravo na ovu mjeru, oslobodit će se u potpunosti plaćanja komunalne naknade za obroke dospjele u svibnju, lipnju i srpnju 2020. godine.
 • OSLOBOĐENJE OD OBVEZE PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠTENJE POVRŠINE JAVNE NAMJENE
 • Potpuno će se oslobodit plaćanja naknade za korištenje površine javne namjene utvrđene Odlukom o privremenom korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Općine Lipovljani, svi poslovni subjekti – ugostiteljski subjekti s područja Općine Lipovljani kojima je obustavljen rad Odlukom nadležnog tijela Civilne zaštite uslijed nastupa posebnih okolnosti. Oslobađanje od plaćanja naknade vrijedi za razdoblje od mjeseca Travnja do kraja 2020. godine.
 • JEDNOKRATNA POTPORA U IZNOSU 5.000,00 kn
 • Svim ugostiteljskim i uslužnim subjektima s  područja Općine Lipovljani, kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite RH naložena mjera obustave rada, dodijelit će se jednokratna novčana potpora u iznosu od 5.000,00 kn
 • OSLOBOĐENJE PLAĆANJA AKONTACIJE ZA ČUVANJE MJESTA U DJEČJEM VRTIĆU U IZNOSU 132 kn/mj
 • Zbog nemogućnosti pohađanja Dječjeg vrtića, svi roditelji djece koja su upisana u Dječji vrtić „Iskrica“ Lipovljani oslobađaju se plaćanja akontacije za čuvanje mjesta, za vrijeme trajanja epidemije, odnosno zabrane rada dječjeg vrtića.
 • Općina Lipovljani i dalje će sufinancirati 70% troškova poslovanja Dječjeg vrtića „Iskrica“
 • SMANJENJE POTPORA KORISNICIMA JAVNIH POTREBA U KULTURI, ŠPORTU I CIVILNOM DRUŠTVU
 • Do daljnjega većina udruga nema nikakvih aktivnosti, stoga neće niti uspjeti realizirati dio svojih programa
 • OSIGURANJE NAKNADA U IZNOSU 300 kn/mj OSOBAMA S INVALIDITETOM, TEŠKO POKRETNIM I NEPOKRETNIM OSOBAMA, PREMA SOCIJALNOM PROGRAMU
 • Ovu naknadu ostvaruje 70-ak korisnika s područja Općine Lipovljani
 • POVEĆANJE POTPORE ZASUFINANCIRANJE UDŽBENIKA I ŠKOLSKE OPREME
 • Potporu ostvaruju svi učenici s prebivalištem na području Općine Lipovljani, koji pohađaju osnovnu školu od 1.- 8. razreda
 • NASTAVAK FINANCIRANJA RODILJNIH NAKNADA ZA NOVOROĐENU DJECU U IZNOSU 3.000,00 kn, 6.000,00 kn i 10.000,00 kn
 • Svi roditelji s područja Općine Lipovljani ostvaruju pravo na naknadu za novorođenu djecu u iznosu 3.000,00 kn za prvo dijete, 6.000,00 kn za drugo dijete i 10.000,00 kn za treće i svako slijedeće dijete
 • NASTAVAK POTPORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE U IZNOSU 4.000,00 kn, 8.000,00 kn i 10.000,00 kn
 1. NASTAVAK STIPENDIRANJA STUDENATA U IZNOSU 700,00 kn/mj
 1. NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNIH VIJEĆA, NADZORNIH I MJESNIH ODBORA I DALJE 0,00 kn
 • Naknade za članove upravnih vijeća, nadzornih odbora, mjesnih odbora i sl. ne isplaćuju se niti će se isplaćivati


O većini navedenih mjera raspravljat će i članovi Općinskog vijeća na sjednici koja će se održati idući tjedan u Društvenom domu Lipovljani, poštujući pri tome sve mjere socijalnog distanciranja.