OTIMANJE OBRADIVOG ZEMLJIŠTA DOMAĆIM POLJOPRIVREDNICIMA OPET SE PONAVLJA U LIPOVLJANIMA

Nikola Horvat, općinski načelnik Općine Lipovljani, uz prisustvo Željka Lenarta, saborskog zastupnika, te predstavnike poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Lipovljani, održao je u utorak, 15. svibnja 2018. godine konferenciju za medije na kojoj je izrazio svoje nezadovoljstvo i negodovanje zbog bespravnog obrađivanja poljoprivrednog zemljišta u Lipovljanima pod nazivom ‘Hatnjak’, a koja je u vlasništvu Republike Hrvatske.

            Problem otimanja poljoprivrednog zemljišta domaćim poljoprivrednicima s područja Općine Lipovljani, a koje je u vlasništvu Republike Hrvatske, ponovno je gorući problem u Lipovljanima.

Bespravno i nemoralno uzurpiranje, nezakonito ulaženje  u posjed poljoprivrednog zemljišta na području općine Lipovljani, a koje je u vlasništvu Republike Hrvatske,  razlog je sazivanja konferencije za medije, kojom  je načelnik Nikola Horvat želio upoznati javnost sa problemom kojim se lokalna samouprava i poljoprivrednici u Lipovljanima u posljednje vrijeme suočavaju.

Naime, još od prosinca 2017. godine, na službenike Općine Lipovljani te općinskog načelnika vrši se pritisak od lokalnih poljoprivrednika koji žele da im se izda potvrda o mirnom posjedu za poljoprivredno zemljište na Hatnjaku, koje je u vlasništvu RH,  iako zemlju nisu prethodno obrađivali. Uz to, tek nedavno, točnije 29. ožujka 2018. godine bivši zemljoposjednik Hatnjaka sudskim je putem, nakon višegodišnjeg  postupka sudske ovrhe izveden iz posjeda, nakon čega je za zemljište interes postajao još veći.

Podsjetimo, poljoprivredno zemljište pod nazivom Hatnjak, veličine je cca 95 ha, i nalazi se  na jugozapadnoj granici Općine Lipovljani, između željezničke pruge M103 Dugo Selo-Novska i ŽC Ž3124.  Unutar tog zemljišta Urbanističkim planom uređenja poduzetničke zone „Hatnjak“ točno je definirano i područje obuhvata zone, te njezina ukupna površina od 51,46 ha.

Sukladno odredbama novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu, odmah po donošenju istog, Općina Lipovljani krenula je u izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, na temelju kojeg će se i raspisivati natječaj.  No sve je kulminiralo drugom polovicom mjeseca travnja, kada su dvojica poljoprivrednika (jedan s područja Općine Lipovljani, drugi s kutinskog područja) bespravno i nezakonito ušli u poljoprivredno zemljište na Hatnjaku, kršeći sve odredbe koje propisuje Zakon, te obradili i posijali cca 75 ha zemlje, a sve u cilju ostvarivanja mirnog posjeda te sakupljanja dodatnih bodova koji bi im jamčili prednost pred lokalnim i domicilnim poljoprivrednim proizvođačima, prilikom raspisivanja natječaja za navedeno poljoprivredno zemljište.

Prvi, lokalni poljoprivrednik s područja Općine Lipovljani, prvi put ušao je u Hatnjak 07. prosinca 2017. godine, te uz pomagače preorao cca 10 ha. Po dojavi sumještana kako netko bespravno obrađuje zemlju, kontaktirana je Poljoprivredna inspekcija koja je isti dan s komunalnim redarom obišla teren. No po njihovom dolasku, poljoprivrednici su ih uočili te pobjegli s mjesta događaja, o čemu je napravljen i zapisnik. S obzirom na informacije tko je obrađivao zemlju, dana 12. prosinca 2017. godine poljoprivredna inspekcija obavlja nadzor nad osumnjičenom strankom, gdje stranka priznaje kako je obradila cca 10 ha poljoprivrednog zemljišta pod nazivom Hatnjak. Nakon što je zapisnik poslan i u Državno odvjetništvo, lokalni poljoprivrednik kontaktirao je poljoprivrednu inspekciju te izjavio kako od 12. prosinca 2017. godine više nije poduzimao nikakve agrotehničke zahvate na Hatnjaku, a sve kako bi se obustavio daljnji postupak protiv njega. To se i dogodilo, jer je poljoprivredna inspekcija zapisnik o činjenici da stranka više nije u posjedu te da je do tada izvršila samo oranje, dostavila Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku. A Općinsko državno odvjetništvo je pak Ministarstvu poljoprivrede, Agenciji za poljoprivredno zemljište dostavilo dopis kako nema osnove za pokretanje postupka radi predaje u posjed i naplate naknade za neovlašteno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, obzirom da se Poljoprivredna inspekcija dopisom od 28. ožujka 2018. godine očitovala da stranka više nije u posjedu predmetnog zemljišta, te da je u razdoblju od 4.-7.12.2017. (a stranka je izjavila da je bila u posjedu do 12.12.2017.) godine izvršena samo radnja oranje, te da se ne može sa sigurnošću utvrditi niti o kojim se česticama radi.

Sukladno navedenom postupak protiv poljoprivrednika je obustavljen, no on je svejedno odlučio nastaviti obrađivati isto zemljište, te je izorao i posijao cca 25 ha zemlje. Općina Lipovljani je ponovno reagirala te je prijavila poljoprivrednika Poljoprivrednoj inspekciji o uzurpaciji dana 23.travnja 2018. godine, gdje je inspekcija izašla na teren te utvrdila stanje kao u prijavi. Dva dana kasnije, Poljoprivredna inspekcija obavila je još jedan nadzor, u nazočnosti prijavljene stranke, gdje je zapisnički utvrđena izjava poljoprivrednika kako je uzorao i zasijao cca 20 ha poljoprivrednog zemljišta na Hatnjaku, unatoč prethodnoj izjavi inspekciji gdje je izjavio kako neće nastaviti s radovima bez prethodno pribavljene suglasnosti (koju nema), ali da je voljan platiti sve obveze i kazne za njegovo korištenje.

Drugi bespravni ulazak u poljoprivredno zemljište Hatnjak dogodio se nedavno, od 27.-29. travnja 2018. godine, počevši 27.travnja (petak) u 17 sati. Dakle, u vrijeme kada općinske i mnoge druge službe završavaju sa svojim radom, kada se znalo da će mnogi službenici otići na produženi vikend, jer je praznik rada (1.5.) padao na utorak.

Stranka iz susjedne općine je uz pratnju još trojice prijatelja ušla u Hatnjak, te su u dva dana i dvije noći izorali i posijali cca 50 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Općina Lipovljani je reagirala po dojavi lokalnih poljoprivrednika o bespravnom ulasku u Hatnjak,  pozvala policiju i Poljoprivrednu inspekciju, u subotu, 28.04.2018. Na terenu je bio prisutan i komunalni redar. Po dolasku policije ostao je samo jedan poljoprivrednik s kojim su policija i poljoprivredna inspekcija napravili zapisnik, dok su drugi pobjegli.

Nakon što su se policija i Poljoprivredna inspekcija udaljili, poljoprivrednici koji su pobjegli, vratili su se te su svi zajedno nastavili obrađivati zemlju.

Tek u petak, 11. svibnja Općina Lipovljani zaprimila je zapisnik Poljoprivredne inspekcije (od 7. svibnja),  uz uzimanje izjave 3 stranke, od kojih su dvojica braća, te Izvješće poljoprivredne inspekcije od 10. svibnja. Postavlja se pitanje zbog čega treba toliko dugo (desetak dana) čekati da se izradi zapisnik?

Prva stranka (a koja je vlasnik OPG-a koji u sustavu Arkod  ima upisano 54 ha zemlje)  izjavljuje kako  će sve objasnit njegov brat (koji pak nije upisan u Upisnik poljoprivrednika, ne posjeduje nikakvu mehanizaciju, ali je zaposlenik u njegovom OPG-u). A brat je izjavio slijedeće: da je on započeo oranje 27. travnja 2018. iz razloga što je vidio da to zemljište već dulji niz godina nije obrađeno, te da je za pomoć angažirao brata koji je uz to što je vlasnik OPG-a, isto tako vlasnik i jedne tvrtke  koja je upisana u Upisnik poljoprivrednika, te koja ima upisano u Arkodu oko 100 ha zemlje. Za oranje su koristili upravo traktore te firme.   Isto tako, za pomoć je angažirao još jednu osobu iz istog sela, koja je koristila svoj traktor, i koja „navodno“ nije znala da se radi o neovlaštenom ulasku u posjed. Dakle, čovjek koji nema strojeve, nema OPG, odlučio je obrađivati zemlju, uz izjavu kako je činjenica da nema pravnu osnovu za ulazak u zemljište, ali da ga je na to potaknula činjenica da je ono dugo zapušteno, te da je spreman platiti zakupninu.

„Iz navedenih primjera vrlo je lako zaključiti kako se radi o pokušaju izigravanja sustava, malverzaciji, davanju lažnih izjava, a sve kako bi se odugovlačilo sa samim procesom, kako bi se cijela priča zakomplicirala što je više moguće, te kako bi uzurpatori u cijeloj ovoj priči ipak nekako došli u posjed zemljišta, ili dobili bilokakav dokument koji bi im omogućio ostanak na zemljištu, dok s druge strane lokalni poljoprivrednici koji su također zainteresirani za tu zemlju, u miru čekaju raspisivanje natječaja i sve ono što Zakon i razni pravilnici propisuju“ – izjavio je općinski načelnik Nikola Horvat.

Također je napomenuo kako je na snazi novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu, te da je sada jedan prijelazni period između starog i novog Zakona, gdje uzurpatori znaju da će se raspisivati natječaj, znaju da postoji način kako bespravno zaposjesti zemlju, ostvariti miran posjed,  prikupiti dodatne bodove i ostvariti prednost kod natječaja ispred lokalnih, domicilnih poljoprivrednika koji se poljoprivredom bave generacijama i kojima je zemlja jedini izvor prihoda o kojem im ovisi egzistencija. Također, općinski načelnik je napomenuo kako je žalosno da uzurpatore u sve ovo upućuju upravo pravne službe te  njihovi odvjetnici.

Nakon svega Nikola Horvat postavlja nekoliko pitanja:

  1. Da li postoje manjkavosti – „rupa“ u novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu?
  2. Da li je ovo ciljano, u smislu da novi Zakon dozvoljava ovakvu mogućnost bespravnog ulaženja u posjed, odnosno da zemljoposjednik bespravno uđe u posjed državnog poljoprivrednog zemljišta, obradi i posije zemlju, a da ga potom Zakon štiti da taj usjev-urod mora i pobrati, te da ga do tada nitko ne može izvesti iz posjeda?
  3. Što će biti sa mirnim posjedom, odnosno sa dodatnim bodovima, kada se službeno raspiše natječaj? Da li će oni koji su na jedan nezakonit način ušli u posjed, da li će oni ostvarivati pravo u odnosu na one koji su se držali Zakona i koji nisu ulazili nezakonito u zemljište?

            „Poljoprivredno zemljište je u vlasništvu RH, a RH zastupa Državno odvjetništvo. Dakle, Državno odvjetništvo može i mora u ime Republike Hrvatske ustat protiv uzurpatora tužbom za smetanje posjeda. Ukoliko se takva tužba ne podnese u roku 30 dana od dana saznanja za smetanje posjeda, onda uzurpatori postaju mirnim posjednicima. A TO SE NE SMIJE DOGODITI!“ – izjavio je Nikola Horvat te dodao u nastavku: „Općina Lipovljani nema ništa od toga da se uzurpatorima naplati kazna, ali ima od toga da se istima zabrani smetanje posjeda i naloži povrat u prijašnje stanje.

Za ovaj postupak nije nadležna Općina Lipovljani, već Republika Hrvatska, čiji interes zastupa nadležno Državno odvjetništvo.“

Općina Lipovljani obavijestila je Državno odvjetništvo koje štiti interese RH da se dogodila uzurpacija i da postoji pravni instrumentarij kojim se to može spriječiti.

Stoga načelnik apelira na Državno odvjetništvo, na Ministarstvo poljoprivrede, da poduzmu sve radnje u njihovoj nadležnosti, da se čim prije krene s tužbom, jer iz Ovršnog zakona ima instrument privremenih mjera zabrane,  i da  se pravovremeno onemogući uzurpatorima nastavak obrade zemlje koju su bespravno zaposjeli, da zabrane ovakav bespravan način ulaženja u posjed, izigravanje sustava i birokracije, te da se izda nalog poljoprivrednicima koji su bespravno ušli u poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH, da izađu iz posjeda, zemlju dovedu u prvobitno stanje (na njihov trošak), te da snose određene sankcije za ovo što rade.

Saborski zastupnik Željko Lenart napomenuo je kako bi lokalni poljoprivrednici, koji žive od zemlje, trebali imati prednost pri raspodijeli zemlje, Dodao je kako im je ovakvim nezakonitim uzurpacijama, to onemogućeno. Lenart je rekao i kako je u Hrvatskoj problem što se sustav raspao, ne postoji, ne funkcionira, a i pravosuđe kao i DORH ne funkcioniraju kako treba, pa su takve stvari kod nas uobičajene. Također, ukazao je na manjkavosti novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu, te napomenuo kako saborski zastupnici iz redova HSS-a nisu glasali za donošenje ovog zakona jer nije dobar, a to se vidi  po brojnim sličnim slučajevima koji se događaju i u drugim gradovima i općinama.  

Po završetku tiskovne konferencije, općinski načelnik Nikola Horvat ponovio je kako očekuje da Državno odvjetništvo žurno reagira te podnese tužbe protiv uzurpatora za smetanje posjeda, nakon  čega su se svi sudionici konferencije uputili do spornog poljoprivrednog zemljišta ‘Hatnjak’.