OSNOVNU ŠKOLU JOSIPA KOZARCA U LIPOVLJANIMA OBIŠAO ŽUPAN IVO ŽINIĆ

Osnovnu školu Josipa Kozarca u Lipovljanima i područnu školu u Staroj Subockoj, koja se nalazi u mreži područnih škola lipovljanske osmoljetke, u petak, 18. prosinca obišao je Ivo Žinić, župan Sisačko-moslavačke županije sa suradnicima. Domaćin mu je bila Mirjana Faltis, ravnateljica Osnovne škole Josipa Kozarca i Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani.

Župan Ivo Žinić došao je u obilazak škole u Staroj Subockoj povodom završetka radova na vanjskom uređenju školske zgrade. Tom prigodom priređen je kraći program učenika i prezentacija tijeka radova na unutrašnjem i vanjskom uređenju školske zgrade. Ravnateljica Mirjana Faltis zahvalila je svima koji su novčano pomogli da se, nakon unutrašnjeg uređenja prije 2 godine, ove jeseni završi i vanjska obnova školske zgrade i dijela dvorišta, u vrijednosti od oko 200 tisuća kuna. Župan je izrazio zadovoljstvo viđenim i pohvalio brigu za uređenje školske zgrade i izvedene radove.

U matičnu školu u Lipovljanima, župan je došao po prvi puta. Najprije je obišao školu i školsku sportsku dvoranu, a potom je održan radni sastanak na kojem je pružio podršku zahtjevu za obnovom školske sportske dvorane. Projekt obnove vanjske ovojnice dvorane vodit će lipovljanska Osnovna škola, a županija će sudjelovati stručnom i financijskom potporom.

Prilikom obilaska školske sportske dvorane župan Ivo Žinić i sam se uvjerio u dotrajalost poda u sportskoj dvorani, kojeg je najpotrebnije zamijeniti u 30 godina staroj dvorani. Ona se svakodnevno koristi za nastavu tjelesne kulture, ali i za ostale sportske događaje, školske priredbe i svečanosti. Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani pozdravila je župana u ime općine Lipovljani i naglasila važnost dobre suradnje Sisačko-moslavačke županije i općine Lipovljani, te potrebu što hitnije obnove školske dvorane, kako mlade generacije učenika u Lipovljanima ne bi bile zakinute za važan tjelesni odgoj tijekom osnovnoškolskog obrazovanja.

Obnova školske dvorane bit će najvažniji investicijski cilj Osnovne škole u idućoj godini, uz potpunu potporu Sisačko-moslavačke županije. Školstvo je u nadležnosti djelovanja županije i županijskih službi, pa se projekt obnove školske sportske dvorane bez županijske potpore ne bi ni mogao realizirati.

Damir SMETKO

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA