Orezivanje granja i drveća

POŠTOVANI MJEŠTANI OPĆINE LIPOVLJANI,

OBAVIJEŠTAVAMO VAS DA SUKLADNO ODLUCI O KOMUNALNOM REDU OPĆINE LIPOVLJANI (Službeni vjesnik 28/14) ODRŽAVATE SVOJE OKUĆNICE I JAVNE POVRŠINE UZ NJIH UREDNIM I ČISTIM, U SMISLU OREZIVANJA I UKLANJANJA SUHOG DRVEĆA I GRANJA, TE OSTALOG RASLINJA.

Naime, nakon većih količina snijega i leda, mnogo drveća i granja je popucalo ili se srušilo u odvodne kanale i javne površine. Također, drveće i granje drveća, voćaka i drugog raslinja nadvilo se nad cestovni pojas, što ugrožava sigurnost prometa, oštećuje teretna vozila, začepljuje odvodne kanale i slično.

Molimo Vas da, ukoliko se u Vašem dvorištu ili na javnoj površini uz Vaše dvorište nalaze takva stabla, suho granje i raslinje, da ih žurno orežete i uklonite.

Ukoliko to ne učinite, Općina Lipovljani postupit će po Odluci o komunalnom redu Općine Lipovljani, te navedene radove obaviti na teret vlasnika ili korisnika zemljišta.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Orezivanje granja i drveća

1-Orezivanje granja i drveća