OPERATIVNI PLAN PROVEDBE PREVENTIVNE SUSTAVNE AKCIJE DERATIZACIJE U OPĆINI LIPOVLJANI – 2017. god.

OKVIRNO VRIJEME POČETKA I ZAVRŠETKA AKCIJE:

Predviđeno vrijeme trajanja preventivne sustavne jesenske akcije deratizacije je 7 radnih dana. Akcija započinje 11. rujna 2017. i traje do 20. rujna 2017. godine. No, u slučaju nepovoljnih i nepredviđenih vremenskih prilika mjera se odgađa za prvi vremenski povoljan dan.

            POPIS RADNIKA:

 1. Alisa Bek Tkalčić, diplomirani inženjer biologije
 2. Branko Podhraški, diplomirani sanitarni inženjer
 3. Maja Rusek, sanitarni inženjer
 4. Ksenija Rajšić, veterinarski tehničar
 5. Momir Rajšić, pomoćni radnik
 6. Martina Petrinić, sanitarni inženjer
 7. Dino Duvandžija, veterinarski tehničar

            POPIS ULICA, OBJEKATA I PROSTORA NA KOJIMA SE PROVODE DDD MJERE:

U sklopu akcije preventivne obvezatne sustavne deratizacije u Općini Lipovljani treba obraditi 4 mjesnih odbora:

 1. PILJENICE – 1 dan
 2. KRALJEVA VELIKA – 1 dan
 3. LIPOVLJANI – 3 dana
 4. KRIVAJ -1 dan
 5. ZELENE POVRŠINE, SUSTAV JAVNE ODVODNJE I OSTALI OBJEKTI U VLASNIŠTVU OPĆINE LIPOVLJANI – 1 dan
11. rujan 2017. Piljenice
12. rujan 2017. Kraljeva Velika
13. rujan 2017. Lipovljani – od ispod pruge prema centru
14. rujan 2017. Lipovljani – centar s pripadajućim ulicama
15. rujan 2017. Lipovljani – Zagrebačka ulica
18. rujan 2017. Krivaj

Zelene površine, sustav javne odvodnje, objekti u vlasništvu općine Lipovljani – jedan dan (19. rujan 2017.)

            OPIS TEHNIKE IZVEDBE:

Preventivnu obvezatnu sustavnu deratizaciju namjeravamo izvršiti prema gore izloženom planu mjesnih odbora, ratacid će se izlagati tzv. sistemom lepeze. Pri provođenju mjere preventivne obvezatne sustavne deratizacije po mjesnim odborima Općine Lipovljani radit će se slijedećim rasporedom:

 1. individualna domaćinstva (sa i bez gospodarskih objekata, napuštena)
 2. postojeći sustav javne odvodnje i zelene površine
 3. objekti u vlasništvu općine Lipovljani
 4. stambeni objekti
 5. poslovni objekti

            NAČIN IZVJEŠTAVANJA:

–           obavijesni plakati koji sadržavaju: dan obavljanja usluge deratizacije te vrstu ratacida koji će se aplicirati

–           Zavod za javno zdravstvo Sisačko – moslavačke županije i Uprava za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravlja RH, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, služba županijske inspekcije, PJ Odjel za Središnju Hrvatsku, Ispostava Novska, bit će obaviješteni pismenim putem nekoliko dana prije početka akcije.

            SREDSTVA I OPREMA:

Zaštitna sredstva i oprema koja će se koristiti u akciji deratizacije:

–           pamučne kute

–           zaštitne kape, rukavice i obuća

–           jednokratni respirator

Sredstva koja će se koristiti prilikom aplikacije ratacida zavisno od medija koji će se tretirati istim:

–           papirnati podlošci

–           kartonski podlošci za ratacidna ljepila

–           tzv. hranidbene deratizacijske kutije

–           naljepnice za deratizacijske kutije

–           obavijesni plakati

–           ratacidno ljepilo

–           plastične grabilice za aplikaciju ratacida i plastične kante za nošenje istih

–           originalna pakiranja ratacida

–           mobilna mreža djelatnika

–           ekipna vozila Veterinarske stanice Kutina d.o.o.

            POPIS OPASNIH KEMIKALIJA ( BIOCIDNIH PRIPRAVAKA ) KOJE KORISTIMO PRI PROVEDBI DDD MJERA

Pri provedbi deratizacije koristimo zatrovane mamke koji su antikoagulanti druge generacije što znači da je dovoljno jednokratno unošenje da se postigne željeni učinak, odnosno trovanje.

Ugibanje nastupa sa zadrškom od 5 do 6 dana.

Koristimo:

            – Brodilon mamac ( žito – pšenični i zobeni lom )

            – Brodilon parafinske blokove

            – Muskil svježi mamak

Zatrovani mamci koje koristimo proizvodi Genera d.o.o., a djelatna tvar im je 0,005% bromadiolon.

Navedeni ratacidi imaju dozvolu i rješenje Ministarstva zdravlja RH.

            PROVEDBENE MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA:

Radi smanjena ekoloških rizika i očuvanja vrijednosti prirode vodili smo računa o odabiru ratacida, koji su po svojoj aktivnoj tvari biorazgradivi, nisu zabranjeni u vodo zaštićenim zonama, neotrovni za neciljane vrste, ali s obzirom na svoju konačnu namjenu: dugo su stabilni, slabo topivi u vodi i postojani na vlažnim mjestima. Također nije ustanovljena rezistencija glodara na iste, III su skupina otrovnosti te s time manje rizični, a kao antikoagulanti II generacije visoke djelotvornosti. Naš je cilj također sprečavanje i gomilanje upotrjebljenih ratacidnih sredstava kako se ne bi vremenom izgubio sam ratacidni učinak te stajanjem došlo do destrukcije istih.

OPERATIVNI PLAN PROVEDBE PREVENTIVNE SUSTAVNE AKCIJE DERATIZACIJE U OPĆINI LIPOVLJANI