OPĆINSKI VIJEĆNICI PRIHVATILI SU PRVE IZMJENE PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI KOJI SADA IZNOSI 9,5 MILIJUNA KUNA

Ukupno 23 točke dnevnog reda raspravili su, i o njima odlučili, vijećnici Općinskog vijeća općine Lipovljani, na sjednici održanoj u srijedu, 8. ožujka. Sjednicu je vodio Miroslav Horvat, zamjenik predsjednice Općinskog vijeća. Na sjednici je bilo prisutno 9 vijećnika, te Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani i Tomislav Lukšić, zamjenik načelnika

Na aktualnom satu, tri vijećnika postavila su isto toliko pitanja, samo s jednim problemom, a to je loše stanje i županijskih i općinskih prometnica na području općine Lipovljani nakon zimskih mjeseci. Odgovorio im je općinski načelnik Mario Ribar kako se čini sve da se najoštećenije prometnice što prije saniraju. Krpanje udarnih rupa i presvlačenje cesta radit će se vrućim asfaltom, a za to treba pričekati početak travnja i pokretanje rada asfaltnih baza, koje su trenutno izvan funkcije do prestanka zimske službe.

Nakon aktualnog sata, vijećnici su najprije saslušali obrazloženje općinskog načelnika Maria Ribara o prvim izmjenama i dopunama općinskog proračuna za 2017. godinu. U prošloj 2016.godini, višak prihoda tekuće godine iznosio je 225.000 kuna, no zbog manjka prihoda iz 2015.godine, a prenesenog u 2016.godinu od 398.000 kuna, koji je općina zabilježila zbog izuzetno smanjenog prihoda od rudne rente, prouzrokovanom niskom tržišnom cijenom sirove nafte, korigiran je početni višak prihoda u 2017.godini. Uz novi projekt aglomeracije Lipovljani – projekta odvodnje, općina Lipovljani je ostvarila i povrat ulaganja u objekt prilaza pošti od 90.000 kuna od HP-a, te je u I. izmjenama i dopunama proračuna korigiran planirani iznos prihoda od rudne rente. Stoga se prvim izmjenama i dopuna proračun općine povećava za gotovo 300.000 kuna i umjesto dosadašnjih 9.190.000 kuna, sada ukupno iznosi gotovo 9,5 milijuna kuna, odnosno 9.486.000 kuna.     

Općinski vijećnici prihvatili su prijedlog dopuna Proračuna, a nakon toga i izmjene i dopune programa koje se vežu na te promjene. Prihvatili su izmjene programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture, program socijalne skrbi, koji je korigiran u smjeru povećanja financijskih sredstava za novorođenčad i to za 30.000 kuna, program javnih potreba u kulturi i javnih potreba u športu općine Lipovljani za 2017. godinu.

Nakon toga prihvaćen je i prijedlog odluke o usvajanju procjene zaštite od požara za područje općine Lipovljani, a usvojena je i odluka o donošenju Plana zaštite od požara za područje općine Lipovljani. Odluke je vijećnicima obrazložila Natalija Rohan, v.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela. Bez rasprave je prihvaćeno izvješće o Planu gospodarenja otpadom u 2016. godini.

Općinski vijećnici, uglavnom jednoglasno, donijeli su odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Lipovljani na korištenje udrugama građana, zatim odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu općine Lipovljani i odluku o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u općinskom vlasništvu.

Vijećnici su usvojili odluku o promjeni u popisu nerazvrstanih cesta, a izglasavanjem odluke prihvatili su i Program sufinanciranja novog zapošljavanja u 2017. godini na području općine Lipovljani, koji je jednak planu od prošle godine. Izglasan je i prijedlog dopuna Programa potpora poljoprivredi za četverogodišnje razdoblje 2016. – 2020.u smjeru potpora sufinanciranja troškova apliciranja za EU fondove lokalnih poljoprivrednih proizvođača, koji sjedište imaju na području općine Lipovljani.

Prihvaćeno je i izvješće o utrošku sredstava naknade za održavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2016. godinu. Vijećnici su donijeli i odluku o promjeni u programu socijalne skrbi. Radi se o povećanju naknade za rođenje djece po kojoj će roditelji za prvo dijete dobiti 1.000 kuna, za drugo dijete 2.000 kuna, a za treće i svako slijedeće 6.500 kuna.

Pri kraju 25. sjednice Općinskog vijeća općine Lipovljani donesene su dopune već postojeće odluke o načinu korištenja društvenih domova na području općine Lipovljani. Donesena je i vrlo važna odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt izgradnje dječjeg vrtića u Lipovljanima. Projekt će se kandidirati na natječaj za bespovratna sredstva fondova Europske unije kroz natječaj za provedbu podmjere 7.4 – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširivanje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu.   

                Na kraju sjednice donesena je i odluka o ukidanju javnog dobra na dijelu jedne katastarske čestice u Lipovljanima, kojom se omogućava rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u ulici Braće Radića.

Damir SMETKO