OPĆINSKI VIJEĆNICI PODRŽALI ODLUKU O IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA OPĆINE LIPOVLJANI

Općina Lipovljani kreće u sustavni razvoj turizma na svom području. Odluku, da se izradi Strategija razvoja turizma za područje općine Lipovljani, za razdoblje od 2015. do 2020. godine, donijeli su vijećnici Općinskog vijeća Lipovljani. Sjednica vijeća održana je u ponedjeljak, 30. ožujka pod vodstvom Anke Doležal, predsjednice Općinskog vijeća.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA                U proteklih nekoliko godina pokrenuto je, i završeno, niz turističkih sadržaja na području općine Lipovljani, a pripremljen je i iznimno vrijedan projekt razvoja turističke infrastrukture na području općine Lipovljani za ulazak u Park prirode Lonjsko polje. Projekt je vrijedan 33 milijuna kuna i nakon ostvarenja donijet će nove mogućnosti razvoja općine, kako turističke, tako i gospodarske .

Osnovni cilj izrade je stvoriti dobar i sveobuhvatan razvojni program, koji će potaknuti jače korištenje turističkih potencijala, a time doprinijeti i većem razvoju općine. Turističke projekte potom će se kandidirati za sredstva EU fondova.

Na održanoj sjednici Općinskoj vijeća, odluku o izradi Strategije razvoja turizma na području općine Lipovljani obrazložio je Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani. naglasio je kako bi buduća trebala povezati sve projekte i doprinijeti razvoju turizma i gospodarskom napretku općine Lipovljani. Kako je važno što prije podnijeti zahtjev za korištenje sredstava EU, sazvana je sjednica Općinskog vijeća, samo s tom točkom dnevnog reda, pa je općinski načelnik Mario Ribar, zahvalio i svim vijećnicima na razumijevanju, jer su se odazvali na ovu, 13. sjednicu Općinskog vijeća.

Uz postavljena pitanja vijećnika Veljka Dalenjaka i Marinka Sabadoša, koji su podržali odluku o izradi ovog strateškog dokumenta, a na koja je također odgovorio Mario Ribar, općinski načelnik, svi vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o izradi ovog razvojnog dokumenta. Projekt izrade ovog dokumenta osigurat kandidirat će se ne EU fond iz Programa ruralnog razvoja, podmjere 7.1.1.

Rok za prijavu je vrlo kratak, stoga je i 13. sjednica Općinskog vijeća sazvana samo s tom točkom dnevnog reda.                 (Damir SMETKO)

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA