OPĆINSKI VIJEĆNICI IZGLASALI PRVE IZMJENE I DOPUNE OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

Za prvu ovogodišnju sjednicu Općinskog vijeća općine Lipovljani bilo je pripremljeno 19 točaka dnevnog reda, a još dvije točke su dodane na početku sjednice, pa su općinski vijećnici, u utorak, 1. ožujka raspravili 21 točku dnevnog reda. Sjednicu je vodila Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća, a na sjednici je bilo prisutno 12 od 13 vijećnika Općinskog vijeća.

Nakon prihvaćenja dnevnog reda, s dvije točke dopune, bez rasprave je usvojen i zapisnik s prošle sjednice Općinskog vijeća. Sjednica je započela odlukom o donošenju, odnosno prihvaćanju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lipovljani. Nakon toga održan je aktualni sat na kom su 3 vijećnika uputila 5 pitanja, uglavnom, Mariu Ribaru, načelniku općine Lipovljani.

Nakon odgovora na vijećnička pitanja, načelnik Mario Ribar, obrazložio je i prve izmjene i dopune Proračuna općine Lipovljani za 2016. godinu. Zbog obveza iz prošle godine, u visini od oko 390.000 kuna, koje su uzrokovane smanjenim prilivom očekivanih i planiranih prihoda, posebno od rudne rente i većeg izdvajanja za povrat poreza, mnogi rashodi za ovu godinu su još dodatno smanjeni. Sve iz preventivnih razloga, kako ubuduće, ako se ovakav trend pada prihoda nastavi, Općina Lipovljani ne bi imala financijskih poteškoća. No, zbog uplata namjenskih sredstava, u ovoj godini, uglavnom iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH, za planirani prihod iz prošle godine, ukupan iznos Proračuna općine Lipovljani porastao je za 8,6%. Tako su prve ovogodišnje izmjene i dopune Proračuna općine Lipovljani na mnogo mjesta donijele dodatnu štednju, a s uplaćenim sredstvima Fonda, donijele su ukupno povećanje Proračuna s planiranih 10.054.182 kuna na 10.927.432 kuna.

Bez rasprave, vijećnici su izglasali I. izmjene i dopune Proračuna općine Lipovljani za 2016. godinu, a onda i sve točke koje su vezane na te izmjene. Prihvaćeni su prijedlozi izmjena Plana razvojnih programa, Plana gradnje komunalne infrastrukture, Plana javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i Program sufinanciranja novog zapošljavanja u 2016. godini.

Nakon bloka točaka dnevnog reda vezanih uz izmjene Proračuna, prihvaćena je analiza stanja sustava civilne zaštite, te smjernice razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu s trogodišnjim financijskim planom, na području općine Lipovljani.

Vijećnici su, na prijedlog stručnih službi Jedinstvenog upravnog odjela, donijeli odluku o privremenom korištenju javnih površina, nekretnina i predmeta za izbornu promidžbu, te odluku o odabiru ponude za prijevoz pokojnika koji se financira iz općinskog Proračuna. Na natječaj je stigla ponuda ‘Lipokom servisa’, koja je i prihvaćena.

Vijećnici su prihvatili i nalaz revizije učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne samouprave, a neke primjedbe dane kod revizije, već su lani, u Općini Lipovljani, započeli otklanjati. Donijeta je i odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Lipovljani. To su 4 pravne osobe, LIP-KOM d.o.o., ‘Lipkom servisi’, d.o.o., Dječji vrtić Iskrica i Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani.

Bez rasprave je prihvaćeno izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području općine Lipovljani za 2015. godinu, a izglasan je i prijedlog o prihvaćenju ugovora o partnerstvu i sufinanciranju projekta ‘Magistralni vodovod Kutina-Lipovljani’ i Vodospremnik i crpna stanica Torovi.

Na inzistiranje samog općinskog načelnika donijeta je odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika, pa kojoj mu je smanjena plaća u visini 10% bruto dohotka, a klub vijećnika vladajuće koalicije HSS-SDP- HNS-HSU-HSLS nije sretan s tom odlukom, pa su to prihvatili, s tim da su na sjednici zatražili da se kod boljeg stanja prihoda općinskog Proračuna, taj iznos odmah vrati na dosadašnji iznos.

Na kraju sjednice Općinskog vijeća općine Lipovljani, izglasane su i točke dnevnog reda usvojene kako dopune. Prihvaćen je prijedlog potpora u poljoprivredi na području općine Lipovljani u razdoblju 2016.-2020. godine, te prijedlog o potrebi izmjene i dopune Strateškog plana gospodarskog razvoja općine Lipovljani od 2014. do 2017. godine.

Damir SMETKO

odluke-1.3.2016.-vijeće-18. sjednica