PRORAČUN OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2020.GODINUPRORAČUN OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2019.GODINU


PRORAČUN OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2018.GODINU

NACRT PRIJEDLOGA OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA OPĆINSKOG PRORAČUNA 2019. i 2020. GODINU

PRORAČUN ZA 2018.G. I PROJEKCIJE ZA 2019-2020.GODINU OPĆI DIO 

PRORAČUN za 2018.Godinu. i PROJEKCIJE za 2019,2020.Godinu. POSEBNI DIO

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2018.g.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OL ZA 2018-2020.G.Općina Lipovljani razina 23 Financijski izvještaji 2017.g.

BILJEŠKE Općina Lipovljani Godišnji izvještaj 2017 razina 23


1. izmjene i dopune proračuna – Opći dio 2018.godinu

1. Izmjene i dopune proračuna -2018.godinu Posebni dio

1. izmjene i dopune plana razvojnih programa 2018.godinu

Bilješke uz I. izmjene i dopune proračuna za 2018   

II.Izmjene i dopune proračuna – Opći dio 2018.G.

II.Izmjene i dopune proračuna – Posebni dio 2018.g.

Bilješke uz II. izmjene i dopune proračuna za 2018

II. izmjene i dopune plana razvojnih programa 2018

Polugodišnje izvršenje proračuna OL za 06- 2018 po novom pravilniku 

BILJEŠKE Polugodišnji izvještaj 2018.g. 

Polugodišnje izvršenje plana razvojnih programa 2018.g.Knjiga1


Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna za 2017.godinu. po novom Pravilniku

GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017.Godinu.

BILJEŠKE Godišnji izvještaj -izvršenje proračuna za 2017 razina 23

Odluka o raspodjeli rezultata 2017.godinuDječji vrtić Iskrica -financijski izvještaji za 2017.G 

Narodna knjižnica i čitaonica -financijski izvještaji za 2017.G

Financijski izvještaj Općine Lipovljani za 2017.g 

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2017.g

izvješće o agrotehničkim mjerama za 2017.g.

 PRORAČUN OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2017.GODINU

Proračun Općine Lipovljani za 2017- i projekcije za 2018-2019.g. 

I.IZMJENE I DOPUNE OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2017.g. 

I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017.g. 

I IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. 

II.IZMJENE I DOPUNE OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2017.g. 

III.IZMJENE I DOPUNE ZA 2017.g. OPĆI DIO 

III.IZMJENE I DOPUNE 2017.G. POSEBNI DIO

Bilješke uz III. izmjene i dopune proračuna za 2017

III.IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017.G.

Godišnji izvještaj za 2016

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2017.G.


Financijski izvještaji Općine Lipovljani za 2016.g. 

BILJEŠKE – Financijski izvještaji Općine Lipovljani za 2016.g. 

Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani Financijski izvještaji za 2016.g. 

Bilješke Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani Financijski izvještaji za 2016.g. 

Dječji vrtić Iskrica; Financijski izvještaji za 2016.g. 

Bilješke Dječji vrtić Iskrica; Financijski izvještaji za 2016.g. PRORAČUN OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2016.GODINU

PRORAČUN 2016-projekcija 2017-2018.G.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2016.g.

Plan razvojnih programa 2016-projekcije 2017-2018.g.

I. izmjene i dopune proračuna za 2016.g

I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016.g.

II. IZMJENE I DOPUNE OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2016.g.

II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016.g.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA i IZVRŠENJE RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE LIPOVLJANI za razdoblje od: 01.01.2016.do:30.06.2016.g. 

III.izmjene i dopune općinskog proračuna za 2016.g. 


Financijski izvještaji proračunskih korisnika Općine Lipovljani-Dječji vrtić Iskrica-(FINA)29.01.2016.

Financijski izvještaji proračunskih korisnika Općine Lipovljani-Narodna Knjižnica i Čitaonica Lipovljani(FINA)29.01.2016.

Financijski izvještaji Općine Lipovljani za 2015.god.(FINA)15.02.2016.PRORAČUN OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2015.GODINU

PRORAČUN ZA 2015.G. PROJEKCIJE ZA 2016-2017.G. OBJAVA

Plan razvojnih programa 2015-projekcije 2016-2017.god.


Općina Lipovljani Financisjki izvještaji 0615Fina

Općina Lipovljani Konsolidirani financijski izvještaji 0615-Fina


I.IZMJENE I DOPUNE OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2015.G.

BILJEŠKE 1 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2015

1 izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015.godinu.

II. IZMJENE I DOPUNE OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2015.G.

2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015.godinu


Polugodišnji izvještaj o izvršenju općinskog proračuna za 2015.g.

BILJEŠKE polugodišnje izvršenje 0615

Polugodišnje izvršenje plana razvojnih programa 06,2015

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA i IZVRŠENJE RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2015.godinuPRORAČUN OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2014.GODINU

PRORAČUN ZA 2014.G. PROJEKCIJE 2015-2016.web

1 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014

PRORAČUN POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 06.2014

Plan razvojnih programa 2014-2016

1. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2014

Polugodišnji obračun razvojnih programa 06.2014

III izmjene i dopune proračuna za2014.g

III.izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2014.g.


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2014.godina

Godišnji financijski izvještaji Općine Lipovljani za razdoblje od 1.1.-31.12.2014.godine

Godišnji financijski izvještaji Dječjeg vrtića Iskrica Lipovljani za 2014.godinu2.PRORAČUN OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2013.GODINU

PRORAČUN 2013.g.Projekcija 2014-2015.g.
KAPITALNI PROJEKTI 2013-2015.G.
1 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA  2013.G
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ  062013
POLUGODIŠNJI OBRAČUN RAZVOJNIH PROGRAMA 2013

II izmjene i dopune proračuna OL za 2013.g.a

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2013

Godišnje izvršenje razvojnih programa za 2013.g

IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOM.INF.2013-1

IZVRŠENJE PLANA GRADNJE 2013-3PRORAČUN OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2012.GODINU

PRORAČUN 2012-2014 OPĆI DIO
PRORAČUN 2012 -2014 POSEBNI DIO
I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI OPĆI DIO ZA 2012.G..pdf
I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNAOPĆINE LIPOVLJANI POSEBNI DIO ZA 2012.pdf
2 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA  2012 OPĆI i POSEBNI DIO.pdf
III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2012 .G.
BILJEŠKE UZ IV REBALANS
IV.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2012.g.
IZMJENE I DOPUNE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2012.-2014g
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2012
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  2012PRORAČUN OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2011.GODINU

PRORAČUN OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2011-2013.GODINU OPĆI DIO
PRORAČUN 2011-2013 usvojen 20.12.10. POSEBNI DIO
odluka o izvršenju Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2011. godinu
1 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA  posebni dio 2011.G.
1 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA opći dio  2011.G.
POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI POSEBNI DIO 2011.G.
POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI  OPĆI DIO 2011.G.
2 izmjene i dopune 2011 opći dio 
2 izmjene i dopune proračuna 2011 posebni dio
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA Opći i Posebni dio 2011.pdf
ODLUKA-VIŠAK PRIHODA 2011.pdf
Bilješke uz godišnje financijske izvještaje  2011.g.pdfProračun Općine Lipovljani za 2010. godinu

PRORAČUN za 2010. godinu
OPĆI DIO PRORAČUNA2010-2012.
odluka o izvršenju proračuna za 2010.g
 IZMJENE I DOPUNE OPĆI DIO PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2010.G.
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2010.G.
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE IZVRŠENJA PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2010.G.
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE IZVRŠENJA PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2010.G. POSEBNI DIO
2 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI OPĆI DIO
2 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI POSEBNI DIO
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆI DIO2010.pdf
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA POSEBNI DIO2010.pdf
ODLUKA-VIŠAK PRIHODA 2010.pdfProračun Općine Lipovljani za 2009. godinu

OPĆI DIO PRORAČUN 2009
POSEBNI DIO PRORAČUN 2009.
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Lipovljani
OBRAČUN PRORAČUNA 0609.pdf
OPĆI DIO OBR.PROR.0609.pdf
REBALANS konačna verz.
OPĆI DIO REBALANS 2009.
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2009.G.pdf
OPĆI DIO-GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI  ZA 2009.G
BILJEŠKE-OBRAČUN PRORAČUNA 2009.pdf