Općinski proračun mogao bi, za Općinu Lipovljani, iznositi rekordnih 20 milijuna kuna u 2020. godini

         Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, prema zakonskim odredbama, pripremio je, i detaljno obrazložio proračun Općine Lipovljani za 2020. godinu, koji bi mogao iznositi, rekordnih 20 milijuna kuna. To je za gotovo 4 milijuna kuna više od ovogodišnjeg proračuna Općine Lipovljani, i više od 6 milijuna kuna od ostvarenog proračuna Općine Lipovljani u 2018. godini, koji je u konačnici iznosio 14,9 milijuna  kuna.

         Prijedlog općinskog proračuna za iduću godinu, detaljno je obrazložio Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, na večernjoj sjednici Općinskog vijeća održanoj u srijedu, 13. studenog. Sjednicu je vodio Tomislav Lukšić, predsjednik Općinskog vijeća, na kojoj je bilo prisutno 12 od 13 općinskih vijećnika, te Ljiljana Tomić, zamjenica načelnika općine Lipovljani.

         Nakon usvajanja zapisnika s prošle sjednice Općinskog vijeća, i održanog aktualnog sata, na kojoj je 6 vijećnika uputilo 12 usmenih i 3 pitanja u pismenom obliku, Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, detaljno je obrazložio prijedlog proračuna općine Lipovljani za 2020. godinu.

         Za 2020. godinu predložen je općinski proračun Općine Lipovljani u visini od magičnih 20.066.166 kuna, i u toj visini i raspodjela sredstava iz proračuna. Najviše prihoda očekuje se od financijske pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna, što zapravo znači od dodjele novčanih sredstava EU fondova i kapitalnih sredstva iz ministarstava, u iznosu od 7.659.000 kuna. Zatim od poreznih prihoda, u visini većoj od 5.760.000, te od imovine, među kojoj je i rudna renta, u visini od 3.171.000 kuna. Značajan prihod očekuje se od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, u iznosu od 2.645.000 kuna. Predviđaju se manji iznosi prihoda iz još 4 izvora, pa prijedlog ukupnog iznosa proračuna općine Lipovljani za iduću godinu nešto je veći od 20 milijuna kuna.

         Rashodi su također određeni zakonskom regulativom, a dijele se na tri razdjela. Prvi razdjel pripada radu samog Općinskog vijeća, za koje je u idućoj godini planirano 53.895 kuna. Drugi razdjel pripada općinskom načelniku za čiji rad je predloženo 234.759 kuna. Teći razdjel općinskog proračuna pripada Jedinstvenom upravnom odjelu u kojem se realiziraju aktivnosti i razni programi, te plan kapitalnih projekata, odnosno investicija na području općine Lipovljani, a predlaže se u visini od 19.777.512 kuna.

         Za redovan rad javne uprave predložen je rashod od 2.318.000 kuna, za upravljanje imovinom 1. 071.000 kuna, a za postojeći program zapošljavanja žena 730.000 kuna. Za javne programe u sportu predviđeno je 270.000 kuna, za potrebe u kulturi 723.000 kuna, a za stipendije studentima 90.000 kuna, no već je na sjednici najavljena mogućnost promjena na više od 100.000 kuna kako bi se moglo stipendirati više studenata. Za programe i potrebe u obrazovanju predloženo je 240.000 kuna, a za održavanje komunalne infrastrukture na području općine Lipovljani, nešto više od 1.300.000 kuna.

         Za program zaštite okoliša predloženo je 777.000 kuna, a za programe zaštite i spašavanja, među čemu je rad vatrogasnih društava na prvom mjestu, planira se izdvojiti 495.000 kuna u idućoj godini.

         Za program socijalne skrbi planirano je 330.000 kuna, za potpore u poljoprivredi 122. 000 kuna, a za programe jačanja gospodarstva  276.000 kuna, te razvoju civilnog društva, odnosno za stranke i udrugu ratnih veterana – 31.500 kuna.   

         Za proračunske korisnike, odnosno općinske ustanove planirano je 1.020.000 kuna za Dječji vrtić i 239.000 kuna za Narodu knjižnicu i čitaonicu. Za 7 različitih programa komunalne djelatnosti, u 2020. godini planirano je ukupno 1.309.000 kuna. Za razvoj vodoopskrbnog sustava planirano je ukupno 270.000 kuna, a za razvoj sustava odvodnje 200.000 kuna. Ulaganje u županijske ceste planira se u iznosu od 700.000 kuna, a za nogostupe 600.000 kuna, za završetak uređenja centra Lipovljana planirano je 2 milijuna kuna, a za uređenje nerazvrstanih cesta 800.000 kuna. Kroz sredstva EU planira se rekonstrukcija i uređenje ulice Kralja Tomislava sa 3,1 milijun kuna, te dječji vrtić za koji se priprema dokumentacija. Samo u ova dva projekta investicijski potencijal je veći od 10 milijuna kuna. Ukupni investicijski program u planu  općinskog proračuna za 2020. godinu iznosi 4.565.000 kuna.

         Predstavljanjem prijedloga općinskog proračuna za iduću godinu, općinskim vijećnicima, započelo je javno predstavljanje proračuna mjesec dana prije njegovog izglasavanja. Svi vijećnici, ali i građani mogu u slijedećih 15 dana podnijeti svoje amandmane za promjenu planiranih projekata i njihov planirani trošak. Sve primjedbe dostavljaju se načelniku općine Lipovljani, Nikoli Horvatu, a prijedlog općinskog proračuna općine Lipovljani objavljen je i na internet stanici  općine Lipovljani.

Damir SMETKO