IZVRŠNO I PREDSTAVNIČKO TIJELO OPĆINE LIPOVLJANI 2017.-2021.

Na osnovi članka 94. stavka 1. i 2. Zakona,

za općinskog načelnika Općine Lipovljani izabran je
NIKOLA HORVAT
a za zamjenicu općinskog načelnika izabrana je
LJILJANA TOMIĆ

Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

dobila je 9 mjesta te su s te liste izabrani:
1. MARIO RIBAR
2. TOMISLAV LUKŠIĆ
3. JOSIP ŠTAVALJ
4. JOSIP KOVAČEVIĆ
5. DAMIR KVATERNIK
6. IVAN MAGDIĆ
7. SANDRA ČIŽ
8. DUBRAVKA HUBAK
9. JOSIP HUDEC

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
dobila je 3 mjesta te su s te liste izabrani:
1. DOMAGOJ BUDIMIR, mag. evr. posl. štud.
2. NADA TOŠ
3. FRANJO VLAHOVIĆ

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. JOSIP KRAJČI

 IZVRŠNO I PREDSTAVNIČKO TIJELO OPĆINE LIPOVLJANI 2013.-2017.

Općinski načelnik-MARIO RIBAR,dipl.oec.
Zamjenik općinskog načelnika-TOMISLAV LUKŠIĆ,dipl.ing.šum.

Općinsko vijeće:

1)      ANKA DOLEŽAL, Željanska 49, SDP-predsjednica
2)      ZLATKO ŠTAVALJ, Kolodvorska 38, HSS
3)      MARIO ROMANJEK, A. Mihanovića 24, HNS
4)      MIROSLAV HORVAT, Zagrebačka 67, HSU-prvi potpredsjednik
5)      MARINKO SABADOŠ, K. Velika 121, HSS
6)      IVO SLOTA, B. Radića 61, SDP
7)      IVAN MAGDIĆ, Krivaj 69, HSS-drugi potpredsjednik
8)      VELJKO DALENJAK, B. Radića 62, SDP
9)      DAMIR KVATERNIK, Piljenice 123, HSS
10)   JOSIP ŠTAVALJ, Kolodvorska 38, HSS
11)   JOSIP KOZINA, A. Starčevića 12, HSU
12)   NADA TOŠ, Kutinska 13, HDZ
13)   TEA BARANEK MIJAČ, Sv. Barbare 13a, HDZ

Općinski dužnosnici, članovi vijeća 2009.-2012
za načelnika Općine Lipovljani izabran je
MARIO RIBAR
a za zamjenika načelnika izabran je
MARIO KOZINA

Pojedine liste dobile su sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. Koalicija stranaka

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
dobila je 8 mjesta te su s te liste izabrani:
1.       MARIJAN JURAN    – SDP
2.   ZLATKO ŠTAVALJ      – HSS
3.   MARIO ROMANJEK    – HNS
4.   IVAN DUDA                – HSU
5.   MARINKO SABADOŠ – HSS
6.   ANKA DOLEŽAL         – SDP
7.   GOJKO ĐUKIĆ            – SDP
8.   JOSIP MATEŠKOVIĆ  – HSS

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
dobila je 6 mjesta te su s te liste izabrani:
1.        NADA TOŠ
2.   MARIJA DUDAŠ
3.   ŽELJKO SJJARTO
4.   FRANJO CAPAN
5.   BRANKO ŽIVODER
6.   FRANJO VLAHOVIĆ

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. VLADIMIR  LETVENČUK

Izmjene na čelu Općinskog vijeća Lipovljani izglasane su u ponedjeljak, 19. prosinca 2011.godine  na 19. sjednici Općinskog vijeća.

2. i 8. prosinca 2011. pristigle su ostavke dosadašnjih čelnika lipovljanskog Općinskog vijeća, predsjednika vijeća Marijana Jurana i dopredsjednika Ivana Dude zbog teških bolesti.

Pod predsjedanjem Josipa Mateškovića, dopredsjednika Općinskog vijeća, u ponedjeljak, 19. prosinca tako su izvršene  kadrovske izmjene u Općinskom vijeću Općine Lipovljani. Umjesto Ivana Dude, Mandatno povjerenstvo za vijećnika je predložilo Miroslava Horvata, a umjesto Marijana Jurana predložen je Ivan Stipčević. Kako nije bilo zapreke da oni postanu Vijećnici, dali su svečanu prisegu, i postali općinski vijećnici.

Za novog predsjednika, odnosno predsjednicu Općinskog vijeća Općine Lipovljani izabrana je Anka Doležal, dosadašnja vijećnica vladajuće koalicije SDP-HSS-HNS-HSU, a za novog dopredsjednika Općinskog Vijeća izabran je Miroslav Horvat, novi vijećnik u vladajućoj koaliciji SDP-HSS-HNS-HSU.

Od 17. veljače 2012. godine na sjednici Općinskog  vijeća Željko Sijarto i Vladimir Letvenčuk dali su ostavke a zamjenjuju ih Danijel Ribarić i Mile Skoko.

.

Općinski dužnosnici, članovi poglavarstva i vijeća 2006.-2009.

Općinsko poglavarstvo Općine Lipovljani:

Stjepan Markanović, Općinski načelnik, HDZ.
Tomislav Markić, Zamjenik Općinskog načelnika, HSP.
Nada Toš, članica Općinskog poglavarstva, HDZ.
Josip Grgić, član Općinskog poglavarstva, HDZ.
Vladimir Letvenćuk, član Općinskog poglavarstva, HSP.

Općinsko vijeće Općine Lipovljani:

Mile Skoko, Predsjednik Općinskog vijeća, HSP.
Melita Mihalić, Zamjenica predsjednika Općinskog vijeća, HDZ.
Franjo Capan, Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća, HDZ.
Josip Brebrić, član Općinskog vijeća, HDZ.
Željko Letvenćuk, član Općinskog vijeća, HDZ.
Zlatko Pješ, član Općinskog vijeća, HDZ.
Željko Sijarto, član Općinskog vijeća, HDZ.
*Branko Živoder, član Općinskog vijeća, HDZ.
*Ivica Krajči, član Općinskog vijeća, HSP.
Zlatko Štavalj, član Općinskog vijeća, HSS.
Jaromir Vanjek, član Općinskog vijeća, HSS.
Anka Doležal, članica Općinskog vijeća, SDP.
Marijan Juran, član Općinskog vijeća, SDP.
Emil Ovad, član Općinskog vijeća, HNS.
Ivan Duda, Član Općinskog vijeća, Nezavisna lista.

* Do 2007. godine članovi Općinskog vijeća bili su Željko Zorić, HDZ i Zlatko Cejpek, HSP, koji su zamijenjeni sukladno početnom unutarstranačkom dogovoru.