ODRŽANO JAVNO IZLAGANJE STUDIJE PRIHVATLJIVOSTI RAZVOJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI

Od 8. listopada, u općinskoj vijećnici, traje javni uvid u projekt ”Razvoj turističke infrastrukture na području općine Lipovljani- modernizacija prometnice L33138 i djela Ž3215, modernizacija prometnice od Ž3215 do ribnjaka, modernizacija prometnice L33139”, a u srijedu, 29. listopada održano je i javno izlaganje o tom projektu, prezentiranja studije ‘Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu’, prema zakonskim odredbama i u skladu sa zahtjevom Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA               Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata na razvoju turističke infrastrukture uređivanja ceste od Kraljeve Velike do Piljenica, ceste od Kraljeve Velike do Trebeža i ceste iz Kraljeve Velike do ribnjaka, projekta koji je vrijedan više od 30 milijuna kuna, javno je prezentirao Mirko Mesarić, voditelj stručnog tima izrađivača iz ‘IRES EKOLOGIJE’ iz Zagreba. KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERANaglasio je kako je projekt rađen prema svim zakonskim odredbama, a kako se radi o zahvatima koji će se raditi, manjim dijelom u parku prirode Lonjsko polje, a većim dijelom uz granicu s tim zaštićenim područjem, posebno se vodila briga o zaštiti svih životinjskih vrsta. Za posebno zaštićene i rijetke životinjske vrste, poput vidre, crne rode i orla štekavca, još su izrađene dodatne mjere zaštite, a i sami radovi moći će se izvoditi nakon sezone gniježđenja, na cesti Kraljeva Velika-Trebež. Projekt je pripremljen u skladu s Prostornim planom općine Lipovljani, županije Sisačko-moslavačke, planom PP Lonjsko polje i ekološkom mrežom Natura 2000.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA                Javnom izlaganju studije Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata ”Razvoj turističke infrastrukture na području općine Lipovljani- modernizacija prometnice L33138 i djela Ž3215, modernizacija prometnice od Ž3215 do ribnjaka, modernizacija prometnice L33139”, u srijedu, 29. listopada, među ostalim, prisustvovali su Miljenko Ugarković, iz Županijskog upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode, i Ljubica Jakopčić, u ime općine Lipovljani. Postavljeno je i pitanje o povišenju ceste Kraljeva Velika-Trebež za 80 centimetara, no dobiven je odgovor da se to odnosi samo na dio kroz šumu, dok će u naselju ona biti iste razine kakva je i sada.

Javni uvid studije Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu projekta razvoja turističke infrastrukture na području općine Lipovljani, traje do 7. studenog, u općinskoj vijećnici od 8 do 14 sati, a sva pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u knjigu primjedbi, na mjestu javnog uvida, te dostaviti poštom na adresu Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije u Sisak.   (Damir SMETKO)

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA