ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA MATICE HRVATSKE OGRANKA LIPOVLJANI

Članovi Ogranka Matice hrvatske u Lipovljanima, u petak, 24. ožujka održali su redovnu godišnju Skupštinu. Izvješće o radu Ogranka Matice hrvatske u Lipovljanima podnijela je Melita Lenička, predsjednica Ogranka, kojoj je prošla godina bila prva godina drugog mandata na čelu lipovljanske Matice.

                Ogranak Matice hrvatske u Lipovljanima, broji 24 člana, a na Skupštini je bilo prisutno 16 članova. No, aktivnosti je bilo gotovo svaki mjesec, a projekcijom fotografije za svaki mjesec, Melita Lenička se izvješćem prisjetila događaja koje su organizirali, ili na kojima su samo sudjelovali, članovi lipovljanskog Ogranka Matice hrvatske.

                U protekloj godini kandidirali su 4 svoja projekta za financiranje. Organizirali su izložbu likovnih radova svojih članova, pjesnički susret u Piljenicama, nastup na Danima vina u Kutini, nastup na Lipovljanskim susretima, nagradili su najčitače Narodne knjižnice u ‘Mjesecu hrvatske knjige’ i pripremili knjigu o Piljenicama za ponovno izdanje…

                U protekloj godini imali su ukupni prihod 16.108 kuna, od čega najviše iz općinskog proračuna općine Lipovljani, ukupno 9.400 kuna. Za svoje projekte utrošili su nešto više od 4 tisuće kuna, pa su na kraju godine imali nešto više od 12 tisuća kuna na računu, koje su prenijeli u ovu godinu. Plan rada i financijskog poslovanja isti im je za ovu godinu, kao i za prošlu, 2016. godinu.

                Prisutni članovi prihvatili su izvješće o radu, o financijskom poslovanju, kao i financijski plan i plan rada za 2017. godinu, jednoglasno i bez rasprave. Na kraju godišnje Skupštine, u ime općine Lipovljani, sve nazočne je pozdravio Tomislav Lukšić, zamjenik načelnika. Na kraju, svi članovi Matice hrvatske, pozvani su na književnu manifestaciju ‘Rijeka, šuma, nebo ….’ u subotu, 1. travnja u Piljenice.

Damir SMETKO