ODRŽANA REDOVNA PROGRAMSKA SKUPŠTINA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE MOSLAVINA

U petak, 18.12.2015., održana je redovna programska Skupština LAG-a Moslavina.

Skupština je održana u Kloštar Ivaniću u ugostiteljskom objektu obitelji Paulić “Ladanj kod strica” s početkom u 13.00 sati.

Nakon riječi dobrodošlice domaćina Skupštine, načelnika Općine Kloštar Ivanić, g. Željka Filipovića, g. Andrija Rudić, predsjednik LAG-a Moslavina, dao je Dnevni red Skupštine kojeg su prisutni članovi LAG-a usvojili. Na skupštini LAG-a, bio je prisutan i načelnik Općine Lipovljani, Mario Ribar, u funkciji predstavnika članova ovoga LAG-a, Općine Lipovljani i TZ Općine Lipovljani, koji se i obratio svim članovima LAG-a, te ih informirao kako Općina Lipovljani ostaje u sastavu LAG-a Moslavina, objasnivši pri tome cijelu situaciju.

1-Slika LAG Moslavina, 3Skupština je nastavljena sa izborom radnih tijela Skupštine te izvješćem verifikacijske komisije nakon čega je voditeljica LAG-a Moslavina, gđa Anica Lenart dala financijsko izvješće o radu LAG-a sa objašnjenjem svih stavki te nastavila sa izvješćem o radu LAG-a Moslavina u 2015.-toj godini gdje treba spomenuti, između ostalog, početak provedbe LEADER natječaja – Podmjere 19.1. te partnerstvo LAG-a u projektu “Prijamni centar Repušnica – moslavačka vrata u Park prirode Lonjsko polje”.

Također se raspravljalo i o članarinama, a usvojeno je da se zasada one neće mijenjati iako su najniže u odnosu na druge LAG-ove te će se i dalje plaćati putem Odluka koje se šalju svakom članu LAG-a.

Nakon toga, predstavljen je plan prihoda i rashoda LAG-a Moslavina u 2016.-toj godini te plan rada u kojem, između ostalog, treba spomenuti najbitniju stavku, izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Moslavina te pripreme za nadolazeće Mjere 19.2., 19.3. i 19.4..

Na kraju, gđa Bojana Markotić Krstinić, predstavnica RREC Primus Fortissimus, svim prisutnim članovima Skupštine, održala je uvodnu radionicu o izradi Lokalne razvojne strategije te je ukazala na određene stavke statuta koje treba izmijeniti kako bi olakšali prijave na nadolazeće mjere financiranja i osigurali njihovu prihvatljivost.

Nakon službenog dijela Skupštine, prisutnima se obratila vlasnica ugostiteljskog objekta sa nekoliko riječi dobrodošlice te je druženje članova nastavljeno uz prigodan domjenak.

2-Slika LAG Molsavina skupština 1-Slika LAG Moslavina, skupština, 2