ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA LOVAČKOG DRUŠTVA „SRNJAK“ LIPOVLJANI

U nedjelju, 02.travnja 2017.godine, u zgradi Stovarišta Šumarije Lipovljani održana je redovna godišnja skupština Lovačkog društva  „Srnjak“ Lipovljani.

Prisutnim članovima  skupštine podnesena su izvješća lovnika, inventurne komisije, suda časti, nadzornog odbora, izvješće o prometu mesa, kao i izvješće o radu izvršnog odbora, te financijsko izvješće blagajnika društva.

U prošloj godini, društvo je imalo niz aktivnosti, poput organiziranja i prisustvovanja natjecanjima u gađanju glinenih golubova, organiziranju lova, sudjelovanja u manifestacijama koje organizira općina, poput Lipovljanskih susreta, na kojima su članovi društva skuhali i pripremili velike količine lovačkog gulaša, za potrebe organizatora ove manifestacije, te sve sudionike kulturno umjetničkog programa. Članovi društva su radili i na prijemu novih članova, tako da je ovo društvo, koje njeguje i čuva tradiciju lovstva na području Općine Lipovljani pune 72 godine, bogatije za tri nova člana od prošle godine.

Društvo je prošle godine raspolagalo sa 129.094 kune prihoda, dok su rashodi za 2016.godinu  iznosili oko 108.633 kune, tako da su prošlu godinu završili sa 20.000 kuna viška prihoda, koja će utrošiti u 2017.godini.

Kao najvažnije programske ciljeve u 2017.godini članovi LD „Srnjak“ usmjerili su na osiguranje od šteta, zasijavanje poljoprivrednih površina sukladno potrebi lovno gospodarske osnove, održavanju lovnih i lovno tehnoloških objekata, organiziranju i sudjelovanju u raznim natjecanjima i manifestacijama, organiziranju čišćenja lovišta, izradu nove Lovno gospodarske osnove, kao i dovršenju procesa legalizacije objekata lovnih kuća, te rješavanju pitanja Lovačke kuće u Lipovljanima, za što očekuju podršku i općine Lipovljani. U 2017.godini imaju u planu realizirati oko 165.680 kuna prihoda, te isto toliko sredstava utrošiti u sve navedene aktivnosti.

Na skupštini koja je imala dnevni red od 18.točaka, jednoglasno su usvojena brojna izvješća za prošlu 2016.godinu, kao i planovi za 2017.godinu.

Zahvalu na dugogodišnjoj suradnji, posebno u organiziranju i podršci Lipovljanskih susreta uputio je i Općinski načelnik, Mario Ribar. Istaknuo je da članovi LD „Srnjak“ Lipovljani, kroz svoj rad, doprinose očuvanju tradicije lovstva na području općine koja je duga 72 godine. Stoga očuvanje tradicije, te pozitivna i uspješna suradnja, nameću obavezu općini da riješi pitanje Lovačke kuće, za što postoje i konkretni prijedlozi, te rješenja koja su u procesu provedbe, a koja bi se trebala realizirati do kraja ove godine.

Skupština je završila druženjem okupljenih članova LD “Srnjak“ Lipovljani.