Održana prva ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani

         Prvu ovogodišnju, radnu sjednicu održali su članovi Općinskog vijeća općine Lipovljani. U srijedu, 22. siječnja, 12 prisutnih vijećnika raspravljalo je o 11 točaka dnevnog reda, a sjednicu je vodio Tomislav Lukšić, predsjednik Općinskog vijeća Lipovljani.

         Nakon usvajanja zapisnika, i nakon održanog aktualnog sata, na kojem je 7 vijećnika postavilo10 usmenih pitanja, a 2 pitanja su postavljena i u pismenom obliku, na koji će dobiti i takav odgovor, prišlo se razmatranju pripremljenih točaka dnevnog reda.

         Bez većih rasprava, uz uvodno obrazloženje pročelnice Danijele Matejaš, usvojena je odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani.

         Potom su vijećnici prihvatili četiri odluke vezane uz Civilnu zaštitu. Usvojena je analiza sustava Civilne zaštite na području općine Lipovljani za prošlu godinu, zatim ‘Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu, s tromjesečnim financijskim učincima’, te smjernice za organizaciju i razvoj Civilne zaštite za slijedeće tri godine, od 2020. do 2023. godine. Na kraju je prihvaćen i prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civile zaštite na području općine Lipovljani.

         Vijećnici su, bez veće rasprave, prihvatili program sufinanciranja novog zapošljavanja u 2020. godini, uz prijedlog vijećnika da bi iznos sufinanciranja trebalo povećati. Podržan je i Program korištenja prikupljenih sredstava od zakupa, prodaje ili privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Lipovljani.

         Na kraju sjednice, vijećnici su izglasali još dvije odluke. Najprije je usvojen Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, a potom je jednoglasno usvojena i odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Lipovljani.

Damir SMETKO