ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA VATROGASNE ZAJEDNICE OPĆINE LIPOVLJANI

Od sredine travnja pa sve do pred sam kraj prošle godine, rad Vatrogasne zajednice općine Lipovljani bio je u neobičnoj i nepotrebnoj krizi. Prijašnjem čelništvu Zajednice dana je razrješnica, na Skupštini sredinom travnja prošle godine, nakon 4-ro godišnjeg odrađenog mandata, a novih kandidata za čelne ljude Vatrogasne zajednice općine Lipovljani – nije bilo! Zajednica je ipak djelovala kroz imenovanog vršitelja dužnosti, v. d. predsjednika Zajednice, za kojeg je određen Danijel Ribarić.

                Izbornom Skupštinom, koja je održana 28. 12. prošle godine izabrano je novo čelništvo Vatrogasne zajednice općine Lipovljani, čime je završilo krizno razdoblje rada Zajednice. Za predsjednika je izabran Danijel Ribarić, a za zapovjednika Zlatko Pješ, kako je to bilo i u prijašnjem 4-ro godišnjem razdoblju, dok je u Predsjedništvu Zajednice došlo do manjih izmjena. Zašto se takav dogovor nije mogao postići puno prije tijekom godine, nego li tek zadnjih dana prošle godine, ostaje nejasno? Očito je ipak, da se kroz vatrogastvo općine Lipovljani željelo ostvariti neke druge interese, što je moglo štetiti samom vatrogastvu i cjelokupnoj zaštiti stanovništava općine Lipovljani, i što je poglavito, da takva kriza nije ni malo primjerena za ovdašnje vatrogastvo, koje u Lipovljanima broji punih 130 godina dugu tradiciju.   

                Ovakav osvrt na prošlu godinu, čuo se na redovnoj godišnjoj Skupštini Vatrogasne zajednice općine Lipovljani, koja je održana u srijedu, 4. travnja, i jedna je od prvih godišnjih Skupština Vatrogasne zajednice, što su održane na području Sisačko-moslavačke županije. Skupštinu je vodio Danijel Ribarić, predsjednik VZO Lipovljani, uz članove voditeljstva Zlatka Pješa i Nadu Toš.

Izvješće o prošlogodišnjem radu, s osvrtom na organizacijsku krizu Vatrogasne zajednice općine Lipovljani, podnio je Danijel Ribarić, koji je tijekom prošle godine i najviše podmetnu svoja leđa kako bi Vatrogasna zajednica normalno djelovala. O krizi Vatrogasne zajednice upoznata je i Općina Lipovljani, koja je požurivala rješenje krize, a sve obveze je podmirivala kao da kriza ne postoji.

– Suradnja s Općinom Lipovljani bila je na zadovoljavajućoj razini, te su se sve financijske obveze Općine Lipovljani spram vatrogastva u prošloj godini i izvršene. Valja naglasiti i vrlo dobru suradnju s Vatrogasnom zajednicom Sisačko-moslavačke županije, posebice s predsjednikom i zapovjednikom Mijom Brlečićem, koji je učinio dodatni napor u potpori našim vatrogascima i Zajednici – istaknuo je u svom izvješću Danijel Ribarić, predsjednik Vatrogasne zajednice općine Lipovljani, i u novom mandatu.  

O radu zapovjedništva VZO Lipovljani, u protekloj godini, govorio je Zlatko Pješ, koji je istaknuo da je lani bilo ukupno 75 raznih vatrogasnih intervencija na području VZO Lipovljani, od toga 19 intervencija za potrebe INA-e. Za podršku vatrogastvu, za financiranje i razvoj sva 4 vatrogasna društva zahvalio je Općini Lipovljani, sadašnjem načelniku Nikoli Horvatu, ali i prijašnjem načelniku Mariu  Ribaru.  

Financijsko poslovanje VZO Lipovljani za 2017. godinu, unatoč organizacijskoj krizi, pokazalo se kroz izvješće na Skupštini, da je financirana na razini dosadašnjih godina. Ukupni prihod iznosi 128.428 kuna, a ukupni rashodi 113.328 kuna. Najviše prihoda ostvareno je iz proračuna općine Lipovljani, u iznosu od 125.308 kuna, a ta sredstva podijeljena su na pet korisnika. DVD Lipovljani ostvarili su od zajednice 44.000 kuna, DVD Kraljeva Velika 18.000 kuna, DVD Piljenice 18.000 kuna, DVD Krivaj 15.000 kuna, a za rad Vatrogasne zajednice potrošeno je 18.328 kuna. Za ovu godinu ostalo je u pričuvi još 15.000 kuna.

Financijsko poslovanje VZO Lipovljani vodi knjigovodstveni servis, a kako je sve rađeno po zakonskim odredbama, Nada Toš je u ime Nadzornog odbora VZO Lipovljani predložila da se financijsko i druga izvješća prihvate.

Uz prihvaćanje izvješća o radu u prošloj godini predložen je i plan rada i financijskog poslovanja za ovu godinu. Članovi Skupštine, njih 19 od 23 ukupno, jednoglasno su prihvatili izviješća, bez rasprave.

Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, najprije je čelništvu i prisutnim vatrogascima sva 4 dobrovoljna vatrogasna društva s općine Lipovljani čestitao 25. obljetnicu postojanja Vatrogasne zajednice općine Lipovljani. Naglasio je svoje zadovoljstvo rješavanjem organizacijske krize u Zajednici, i ponovio da vatrogastvo ima podršku općine Lipovljani. Iz proračuna općine Lipovljani za vatrogastvo se uvijek izdvajalo zakonom propisana sredstva, a često puta i više od toga, prema mogućnostima proračuna i plana Vatrogasne zajednice.

– Za ovu godinu u proračunu općine Lipovljani planirano je 205.000 kuna za potrebe zaštite i spašavanja, pa će se to odraziti i na vatrogastvo. Sredstva možete utrošiti u opremanje kako bi što spremniji dočekali razne opasnosti. I nedavno smo imali prijetnju poplavom u Kraljevoj Velikoj, pa zahvaljujem svim društvima i pojedincima koji su nam pomogli u poslovima obrane, a posebno zahvaljujem Zlatku Pješu, zapovjedniku s velikim iskustvom, bez kojeg bi sigurno neke kuće u Kraljevoj Velikoj bile poplavljene – rekao je, među ostalim, Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, na Skupštini Vatrogasne zajednice općine Lipovljani.

Redovnu i obljetničku, 25. Skupštinu VZO Lipovljani, u ime svih prisutnih gostiju i suradnika pozdravio je Slavko Špiček, predsjednik VZG Kutine, a na kraju rad i zajedničku suradnju pohvalio je i Mijo Brlečić, predsjednik i zapovjednik Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije.

Za djelovanje na unapređenju vatrogastva, svesrdni doprinos radu i osposobljavanju vatrogasnih društava, te za odličnu zajedničku suradnju, Mijo Brlečić je u ime Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije uručio Priznanje povodom 25. obljetnice Vatrogasnoj zajednici općine Lipovljani, koje je primio Danijel Ribarić, predsjednik VZO Lipovljani.

Damir SMETKO