ODRŽANA 7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIPOVLJANI

Vijećnici općine Lipovljani održali su u ponedjeljak, 28. svibnja, sjednicu Općinskog vijeća, a na dnevnom redu našlo se 19 točaka. Najvažnije točke odnosile su se na godišnji izvještaj o izvršenju Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2017. godinu, kao i I. izmjene i dopune Općinskog proračuna za 2018. godinu.

                Na 7. sjednicu Općinskog vijeća općine Lipovljani, odazvalo se 10 od ukupno 13 vijećnika. Odsutni vijećnici su opravdali izostanak.

 Sjenicu je vodio Tomislav Lukšić, predsjednik Općinskog vijeća, a osim vijećnika na sjednici su bili prisutni Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, Danijel Lenart, direktor LIPKOM SERVISA d.o.o., Marija Duda, ravnateljica Dječjeg vrtića „Iskrica“, predstavnici Medija /Mreža TV i Radio postaje Novska, te računovodstveni referent Anđelka Štelma, komunalni redar Igor Hadžinski i pročelnica Danijela Matejaš.

                Nakon predloženog dnevnog reda, vijećnici su prihvatili zapisnik s prošle sjednice Općinskog vijeća, održane u ožujku.    

                Na aktualnom satu raspravljalo se najviše o pitanjima iz područja  komunalnog gospodarstva, te o tekućim i planiranim projektima. Na većinu pitanja odgovarao je općinski načelnik Nikola Horvat. Nakon podužeg i detaljnog obrazlaganja općinskog načelnika po svim pitanjima, vijećnici su usvojili dopunu Pravilnika o upisima djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića ‘Iskrica’. Potom je usvojen godišnji izvještaj o izvršenju Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2017. godinu, kao i godišnje izvršenje Plana razvojnih programa, Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture, Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture. Usvojena su i financijska izvješća Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani, te Dječjeg vrtića ‘Iskrica’ Lipovljani za 2017. godinu.

U 11. točki dnevnog reda općinski načelnik obrazložio je glavne razloge prvih izmjena i dopuna Općinskog proračuna  općine Lipovljani za 2018. godinu, a koji je nakon kratke rasprave i usvajanja uvećan za 5.258.653,00 kuna, te sada iznosi nešto manje od 16 milijuna kuna.

U nastavku sjednice usvojena je i Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, a koja ja usklađena s novim Zakonom o zaštiti životinja. Ovom Odlukom, sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja, propisana je mjera trajna sterilizacija kao obvezan način kontrole razmnožavanja pasa, osim posjednika pasa, odnosno uzgajivača kućnih ljubimaca koji imaju rješenje o registraciji, od strane nadležnog tijela.

Na samom kraju sjednice, nakon kraće rasprave, usvojena su financijska izvješća LIPKOM SERVISA d.o.o. i LIP-KOM-a d.o.o. koja je prethodno obrazložio direktor Danijel Lenart.