ODRŽANA 2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIPOVLJANI

Imenovanje članova nadzornog odbora komunalnih poduzeća Lip-kom d.o.o i Lipkom servisi d.o.o Lipovljani, imenovanje Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, usvajanje  II. izmjena i dopuna Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2017. godinu, te usvajanje II. izmjena i dopuna Razvojnih programa za 2017. godinu najvažnije su odluke 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani, koja je održana u ponedjeljak, 31.07.2017. godine u 20,00 sati.

Na 2. sjednici Općinskog vijeća bilo je prisutno 9 vijećnika, a nedostajali su Nada Toš, Domagoj Budimir, Josip Krajči i Mario Ribar. Sjednicu je vodio Tomislav Lukšić, predsjednik vijeća, a na sjednici su bili prisutni Nikola Horvat, načelnik Općine Lipovljani i njegova zamjenica Ljiljana Tomić. Za sjednicu je bilo pripremljeno 19 točaka dnevnog reda i nije bilo nadopune dnevnog reda prije početka sjednice.

Nakon usvojenog zapisnika sa 1. sjednice, općinski načelnik i njegova zamjenica položili su prisegu, nakon čega je održan aktualni sat. Vijećnička pitanja bila su upućena načelniku općine Nikoli Horvatu, koji je odmah i odgovara na njih. Ukupno je bilo postavljeno četiri pitanja. Nakon aktualnog sata usvojen je prijedlog  Odluke o imenovanju Povjerenstva za statut i poslovnik (Dubravka Hubak, Sandra Čiž i Danijela Matejaš), zatim Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (Josip Kovačević, Ivan Magdić, Davor Živković, Zlatko Pavlović , Ivo Slota i komunalni redar), nakon čega je usvojena i Odluka o subvencioniranju prijevoza učenika.

Usvojen je i godišnji izvještaj o izvršenju Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2016. godinu i izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa, te izvješća o Programu gradnje i Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. Zatim su usvojene i II. izmjene i dopune Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2017. godinu i II. izmjene i dopune Razvojnih programa za 2017. godinu, kao i godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića ‘Iskrica’ te ‘Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani’.

U 13. i 14. točki usvojeni su Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave te Odluka o općinskim porezima. Nakon toga općinsko vijeće doneslo je odluke o razrješenju starih članova, te imenovanju novih članova Nadzornih odbora komunalnih poduzeća Lip-kom d.o.o. i Lipkom servisi d.o.o. Lipovljani. Tako su umjesto dosadašnjih članova nadzornih odbora Zlatka Štavalja i Josipa Krajči, za nadzorni odbor imenovani Mario Ribar i Antun Kopecki.

U posljednjoj točki dnevnog reda općinski načelnik podnio je izvješće Općinskom vijeću o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ‘Iskrica’. Za Upravno vijeće imenovani su Josip Štavalj, Sandra Čiž i Ines Babić. Sve odluke usvojene su jednoglasno.