ODRŽANA 19. SJEDNICA VIJEĆA ZA KOMUNALNU PREVENCIJU OPĆINE LIPOVLJANI

U petak, 29. rujna održana je 19. Sjednica Vijeća za komunalnu prevenciju Općine Lipovljani. Sjednicu Vijeća vodio je Nikola Horvat, općinski načelnik općine Lipovljani.

Na samom početku sjednicu općinski načelnik pozdravio je sve prisutne članove Vijeća, koji su u nastavku sjednice jednoglasno usvojili  prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za komunalnu prevenciju. Tako su za Vijeće za komunalnu prevenciju Općine Lipovljani imenovani Nikola Horvat, općinski načelnik, Josip Hudec, zamjenik predsjednika Općinskog vijeća, Danijela Matejaš, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Jure Klišanin, načelnik PP Novska, Ivica Sarajlija, kontakt policajac za rajon općine Lipovljani, Igor Hadžinski, komunalni redar, Mirjana Faltis, ravnateljica Osnovne škole Josipa Kozarca Lipovljani, Marija Duda, ravnateljica dječjeg vrtića „Iskrica“ Lipovljani i Danijel Lenart, direktor komunalnog poduzeća Lipkom servisi d.o.o.

U nastavku sjednice g. Predrag Klarić (PP Novska) podnio je kratko izvješće o učinjenom u tekućoj godini, te je napomenuo kako mještani općine Lipovljani i dalje u svojim kućanstvima drže raznovrsna streljiva i oružje te vojnu opremu, što se vidi po učestalim dojavama i dobrovoljnoj predaji istog nadležnoj instituciji, odnosno PP Novska. Isto tako, apelira na građane da sve što imaju predaju sami ili se jave u najbližu policijsku postaju, te da neće dobiti niti prekršajnu, niti kaznenu prijavu. U idućem mjesecu planirano je i održavanje akcije „Dani otvorenih vrata“, zajedno u suradnji sa DVD-om Lipovljani, gdje će se građani moći upoznati sa sredstvima i opremom kojom se policijski službenici koriste u svakodnevnim policijskim zadaćama.

Općinski načelnik Nikola Horvat dodao je kako Općina Lipovljani putem komunalnog poduzeća Lipkom servisi izmuljuje odvodne kanale nerazvrstanih cesta prema potrebama, a isto tako da se izmjenjuju neispravna rasvjetna tijela na javnoj rasvjeti, sukladno planu. Dodao je i kako su prikupljene ponude za izradu prometnog elaborata postavljanja prometnih znakova i prometne opreme, a što se najviše odnosi na postavljanje usporivača prometa u Ulici braće Radić, postavljanje prometnih ogledala na raskrižju ul. Ante Starčević i Josipa Kozarca,  raskrižju Zagrebačke i ul. Josipa Kozarca, te postavljanje prometnih znakova kojim bi se reguliralo parkiranje kamiona u samom centru Lipovljana. Načelnik je posebno napomenuo kako općina ima sve više problema sa napuštenim psima te psima lutalicama koji nisu čipirani, a za čije je zbrinjavanje do sada utrošeno više od 30.000 kuna.

Preventivno djelovanje nastavit će se i u narednim mjesecima, i to na područjima: sigurnost prometa, komunalno gospodarstvo, održavanje edukacije u osnovnoj školi i vrtiću, pojačana prevencija kriminaliteta i prometnih prekršaja, te rješavanje ostalih potreba građana iz okvira komunalne prevencije i komunalne djelatnosti.