ODRŽANA 12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIPOVLJANI

Prva ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani, održana je u petak, 6. ožujka u večernjim satima. Za dnevni red bilo je pripremljeno 12 točaka, no na početku sjednice, na zahtjev kluba vladajuće koalicije HSS-SDP-HSU-HNS-HSLS, s dnevnog reda skinuto je donošenje odluke o načinu korištenja, cjeniku i kućnom redu za društvene domove u naseljima općine Lipovljani, a pripremljeni materijali poslani su na dopunu.

Nakon usvajanja zapisnika s prošle sjednice, na aktualnom satu vijećnici su postavljali vijećnička pitanja o trenutnim aktivnostima i planovima na području općine Lipovljani. Na vijećnička pitanja odgovarao je, uglavnom, Mario Ribar, općinski načelnik i djelomično Nikola Horvat, komunalni redar. Postavljeno je 8 pitanja o izlazu na auto cestu, o trenutnim projektima i planiranje novih, o izgradnji turističke infrastrukture i pojačanom održavanju i uređenju ceste kroz Kraljevu Veliku, o zgradi stare škole u Krivaju i povratnoj informaciji o procjeni šteta INA-e učinjenih 3D seizmičkim ispitivanjem, o čišćenju kanala uz županijske ceste i sokaka u Piljenicama, i o stanju Braniteljske zadruge, te o popravku mrtvačnice u Krivaju.

Nakon aktualnog sata raspravljalo se je i o prijedlogu visine koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani. Predložena odluka izglasana je jednoglasno.

Na dnevnom redu našla se je i Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Lipovljani. Prošlogodišnji problemi s poplavama pokazale su da potencijalnih opasnosti i ugroženosti ima na području općine Lipovljani pa su predložene smjernice za organizaciju i razvoj tog sustava, koje su prihvaćene.

Na sjednici je istaknuta i potreba ponovnog upućivanja javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih općine Lipovljani, koje će biti savjetodavno tijelo Općinskog vijeća. Za Savjet treba 5 članova.

Općinski vijećnici su odlučili prihvatiti podneseno izvješće o provedbi Plana gospodarenje otpadom u 2014. godini, te pismo namjere poduzeća ‘North Tec Consult’, podružnica Bjelovar, koje želi ulagati u bioplinsko postrojenje na području Lipovljana.

Na 12. sjednici vijeća donijeta je odluka i o dodjeli javnih priznanja Općine Lipovljani, uz ovogodišnji Dan općine. Plaketom, kao najvišem priznanju općine Lipovljani, ove godine bit će nagrađeno Ministarstvo kulture Republike Hrvatske za izuzetne zasluge i doprinos razvoju općine Lipovljani i unapređenja kvalitete života u programu kulture, pružanjem financijske potpore u realizaciji projekta izgradnje nove Knjižnice i čitaonice u Lipovljanima. Također Plaketom uz Dan općine bit će ove godine nagrađen uspješan mladi sportaš, Florijan Rožić iz Piljenica, učenik OŠ Josipa Kozarca u Lipovljanima.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA                Prva ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani u ovom sazivu, završila je donošenjem odluka o razrješenju Maria Romanjeka u članstvu Nadzornog odbora ‘LIP-KOM’-a i imenovanjem Josipa Krajčija i Zlatka Štavalja za članove Nadzornog odbora ‘Lipkom servisa’, poduzeća čiji je osnivač općina Lipovljani.

Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća pozvala je, na kraju sjednice, sve općinske vijećnike, ali i stanovnike općine Lipovljani da se odazovu bogatom programu pripremljenom uz Dan općine Lipovljani, koji će se odvijati od petka, 13. ožujka, do četvrtka, 19. ožujka.   (Damir SMETKO)

vijeće 12_odluke06.03.2015

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA