ODRŽANA 10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIPOVLJANI NA KOJOJ JE RASPRAVLJENO 10 TOČAKA DNEVNOG REDA

Nakon dvomjesečne ljetne stanke, u četvrtak, 6. rujna sazvana je 10. sjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani. Za sjednicu, koju je vodio Tomislav Lukšić, predsjednik Općinskog vijeća općine Lipovljani bilo je pripremljeno 8 točaka dnevnog reda, a još 2 točke dodane su na početku sjednice.

                Aktualni sat prilika je svim vijećnicima da upute pitanje o aktualnim događanjima ili problemima čelništvu lokalne jedinice samoupravljanja, i tako skrenu pozornost na temu koju oni žele nametnuti. Na ovoj sjednici, tijekom aktualnog sata 5 vijećnika: Marica Horvat, Franjo Vlahović, Nada Toš, Mara Ljubičić i Josip Štavalj postavila je 8 pitanja, na koje je, uglavnom odgovarao općinski načelnik Nikola Horvat, ali i drugi na koje su se pitanja odnosila. Pitanja su bila vezana na općinsku komunalnu infrastrukturu i njeno održavanje ili popravljanje. 

Nakon aktualnog sata raspravljalo se o polugodišnjem izvješću o izvršenju općinskog Proračuna Općine Lipovljani za prvi dio 2018. godine. Kretanje financijskog poslovanja, kroz izvješća o izvršenju općinskog Proračuna i izvješće o ostvarenju općinskih razvojnih programa, za prvi dio tekuće godine, podnio je Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani. Naglasio je kako je ostvareno nešto više od jedne trećine prihoda i realizacije programa, ali da će se ostatak ostvariti tijekom druge polovice godine. U raspravi su sudjelovale vijećnice Nada Toš i Mara Ljubičić, koje su izrazile sumnje u potpuno ostvarenje planiranih projekata. Izvješća su prihvaćena s 8 glasova i uz 3 suzdržana glasa.

                Općinskim vijećnicima podnijeta su i polugodišnja financijska izvješća o poslovanju općinskih ustanova – Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani i Dječjeg vrtića ‘Iskrica’ Lipovljani. U prvoj polovici 2018. godine ustanove su poslovale prema planu, pa su izvješća jednoglasno prihvaćena, uz opasku vijećnika kako se vidi da se u ustanovama radi i kako bi se i vrtiću, ali poglavito Knjižnici i čitaonici valjalo osigurati još više novca iz općinskog Proračuna za još bogatiji program rada.

                Općinski vijećnici dali su i suglasnost za ulaganje iz projekta ‘izgradnje uličnog vodovoda u Ulici kneza Ljudevita Posavskog u Banovoj Jaruzi, a odnosi se na dio teritorija općine Lipovljani, koji je poznat pod imenom ‘Male Piljenice’, u okviru gradskog područja Kutina. Tako će se i tih 10-tak obitelji moći priključiti na vodovodnu mrežu. 

                Općinski vijećnici usvojili su i odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendije studentima s područja općine Lipovljani, gdje su zatražili da se dodijeli što je više moguće stipendija. Tako je sa predloženih 2 stipendije, nakon rasprave, usvojen prijedlog da se raspiše natječaj za dodjelu 4 stipendije studentima  s lipovljanskog područja.

                Na kraju sjednice, u okviru točaka dopune dnevnog reda, donijeta je odluka o davanju poslovnog prostora nove zgrade knjižnice i dječjeg vrtića, u vlasništvu Općine Lpovljani, na korištenje ovim ustanovama koje su u njima smještene, s naglaskom da će sve troškove korištenja snositi korisnici poslovnog prostora, Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani i Dječji vrtić ‘Iskrica’, Lipovljani.

Također je donijeta i odluka o povjeravanju poslova javne vodoopskrbe trgovačkom društvu ‘Moslavina d.o.o.’, u Piljenicama od kućnog broja 157 do kućnog broja 164, a odnosi se na tzv. ‘Male Piljenice’, što se nadovezuje na odluku o davanju suglasnosti ulaganja u izgradnju uličnog vodovoda u Banovoj Jaruzi. Bez velikih i dugotrajnih rasprava sjednica općinskog vijeća završila je za manje od dva sata.

D. SMETKO