ODRŽAN SASTANAK MJESNOG ODBORA KRIVAJ

U utorak, 02. lipnja s početkom u 19 sati, održana je sjednica Vijeća Mjesnog odbora Krivaj. Sjednicu je vodio predsjednik MO Mladen Jancetić, kojoj su još nazočili vijećnici Mario Merhaut i Goran Sajdl, te ispred Općine Lipovljani komunalni redar Igor Hadžinski te općinski načelnik Nikola Horvat. Vijećnici Jaroslav Makal i Marijan Jerbić unaprijed su ispričali izostanak.

Na sjednici se govorilo o projektima koji se provode i koji se planiraju provoditi u mjestu Krivaj u tekućoj godini, o aktualnoj problematici, kao i o planiranju organizacije „Rokova“.

Općinski načelnik i komunalni redar upoznali su vijećnike sa svim aktivnostima koje se provode u mjestu Krivaj te planovima, uz poseban osvrt na izgradnju vodovoda do mrtvačnice i mjesnog groblja, koji je dovršen, te izgradnju pješačke staze na groblju i prilaza, s čijim se radovima kreće u narednim danima.  Radilo se i na provođenju manjih komunalnih projekata, poput sanacije i izgradnje cijevnih propusta, uređenja odvodnih kanala, kao i poljskih puteva, dok se nastavak uređenja poljskih puteva očekuje i u nastavku tekuće godine.

Općinski načelnik dao je osvrt i na modernizaciju javne rasvjete, uz napomenu kako se još očekuje isporuka preostalog dijela opreme, kako bi se zamijenio i ostatak rasvjetnih tijela koja još nisu promijenjena, uključujući i reflektorsku rasvjetu za kapelicu. Također, razmotrit će se mogućnost postave i dodatnih rasvjetnih tijela na pojedinim lokacijama, na kojima to za sada nije bilo predviđeno, a ukazuje se potreba.

Također, uputit će se službeni dopis ŽUC-u SMŽ, vezano za mogućnost postavljanja nove prometne opreme, prije svega prometnog ogledala kod „krivajskog brijega“ gdje postoji velika opasnost za sudionike prometa na cestama prilikom uključivanja vozila na županijsku cestu.

U tijeku je i prijenos vlasništva sa Osnovne škole na Općinu Lipovljani, za nekretnine na kojima se nalazi područna škola, po čijem će se dovršetku krenuti sa izradom projektne dokumentacije za izgradnju doma za umirovljenike.

Što se tiče organizacije ovogodišnjeg Rokova, predsjednik MO Mladen Jancetić napomenuo je kako će se izraditi plan programa, aktivnosti i obaveza potrebnih za organizaciju, nakon čega će se pristupiti samoj organizaciji.

Općinski načelnik Nikola Horvat pohvalio je dosadašnji rad i aktivnosti Mjesnog odbora koji ima puno dobrih i kvalitetnih ideja i projekata za realizirati, a sve s ciljem osiguranja kvalitetnijeg života svojim sumještanima. Zbog toga im daje punu podršku te stoji i dalje na raspolaganju za sva pitanja.