ODLUKA o privremenom zatvaranju nerazvrstane ceste prema Trebežu i Lonjskom polju

Sukladno Članku 3. Stavak 1. Točka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i Članku 59. Stavak 3. Odluke o komunalnom redu Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 28/14),  komunalni redar  Općine  Lipovljani donosi ODLUKU o privremenom zatvaranju nerazvrstane ceste prema Trebežu i Lonjskom polju

 

  1. Nerazvrstana cesta na području Općine Lipovljani u Kraljevoj Velikoj (prema Trebežu i Lonjskom polju) privremeno se zatvara za sav promet vozila.

 

  1. Cesta se zatvara zbog izvođenja radova na podizanju zaštitnog nasipa u Kraljevoj Velikoj, te zbog očekivanog podizanja vodostaja rijeke Strug  te prelijevanja vode preko predmetne ceste, a u svrhu sprečavanja nezgoda za građanstvo i motorna vozila.

 

  1. Cesta će biti  privremeno zatvorena do povlačenja vode sa iste.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu odmah.

 

Komunalni redar

Nikola Horvat

ODLUKA O ZATVARANJU CESTE

trebez (6)