ODLUKA O PRIVREMENOM ZATVARANJU NERAZVRSTANE CESTE PREMA TREBEŽU I LONJSKOM POLJU

Lipovljani,  11. siječanj 2021. godina

Sukladno članku 23. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18, 110/18, 32/20), članku 24. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Lipovljani ( Službeni vjesnik, broj: 7/14),  komunalni redar Općine Lipovljani donosi

ODLUKU

o privremenom zatvaranju nerazvrstane ceste

I.

  1. Nerazvrstana cesta NC KV3 na području Općine Lipovljani u Kraljevoj Velikoj (prema Trebežu i Lonjskom polju) privremeno se zatvara za sav promet vozila.
  1. Cesta se zatvara zbog izlijevanja rijeke Strug te prelijevanja vode preko predmetne ceste, a u svrhu sprečavanja nezgoda za građanstvo i motorna vozila.
  1. Cesta će biti  privremeno zatvorena do povlačenja vode sa iste.

II.

            Ova Odluka stupa na snagu odmah.

                                                                                                           Komunalni redar

                                                                                                            Igor Hadžinski