ODLUKA o privremenom zatvaranju nerazvrstane ceste

U Lipovljanima, 19. rujna 2019. godine

Sukladno članku 23. Stavak 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, broj: 68/18 i 110/18) Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Lipovljani ( Službeni vjesnik, broj: 7/14), komunalni redar Općine Lipovljani donosi

ODLUKU

O privremenom zatvaranju nerazvrstane ceste

I

  1. Nerazvrstana cesta NC LIP 36 (Trg hrvatskih branitelja) u Lipovljanima, Općina Lipovljani, privremeno se zatvara za sav promet vozila.
  • Nerazvrstana cesta se zatvara zbog početka izvođenja građevinskih radova Rekonstrukcije ulice Trga svetog Josipa i Trga hrvatskih branitelja u Lipovljanima, a u svrhu sprječavanja nezgoda za građanstvo i motorna vozila.
  • Cesta će biti privremeno zatvorena od 23. rujna 2019. godine, a očekivano trajanje izvođenja radova je 90 (deveteset) dana.
  • Alternativni pravci su:  Sajmišna ulica, Odvojak Sajmišne ulice, Trg svetog Josipa, ulica Ante Starčevića, ulica Josipa Kozarca i Požeška ulica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Komunalni redar

Igor Hadžinski