ODLUKA O PRIVREMENOM ZATVARANJU LOKALNE CESTE L33138 IZMEĐU NASELJA KRALJEVA VELIKA I PILJENICE, RADI SANACIJE DRVENOG MOSTA

U Sisku, 30. svibnja 2019.g.

Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, na temelju članka 60. Zakona o cestama (NN broj 84/11; 22/13; 54/13; 148/13; 92/14), i članka 4. Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN broj 119/07) donosi

O D L U K U

1.            Privremeno se zatvara za sav promet lokalna cesta broj 33138 ((Piljenice (Ž3213) – Kraljeva Velika (Ž3215)), između naselja Piljenice i Kraljeve Velike, radi radova na sanaciji drvenog mosta.

2.            Privremeno zatvaranje vrijedi od 29.05.2019.g. pa sve do sanacije drvenog mosta.

3.            Postaviti će se privremeno znak zabrane prometa za sva vozila a obilazan pravac je preko Kraljeva Velika 1—33138 – Lipovljani Ž3215 — Piljenice 1—33137 i obratno.

4.            Obvezuju se Poduzeće za ceste d.o.o., iz Slavonskog Broda, Nikole Zrinskoga 115, Nadcestarija Novska, na postavljanje i održavanje u ispravnom stanju, odgovarajućih privremenih prometnih znakova, odnosno uspostavu privremene tehničke regulacije prometa sukladno Zakonu o cestama (NN broj 84/11; 22/13; 54/13; 148/13; 92/14), i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN broj 67/08; 155/08; 74/11; 80/13; 92/14; 64/15).

5.            Izvješćivanje javnosti izvršiti će Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije.

Obrazloženje

Radi oštećenja drvenog mosta te radova na sanaciji istog na lokalnoj cesti broj 33138, privremeno se zatvara za sav promet  dionica lokalne ceste broj 33138 u zoni gradilišta preko drvenog mosta. Utvrđeno je da postoje svi uvjeti u smislu članka 4, st. 1. al.5. Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN broj 119/07), te sukladno članku 9. istog Pravilnika odlučeno je kao u izreci.

CO:

–              Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava

Inspekcija cesta, Odjel inspekcije državnih, županijskih i lokalnih cesta, p.p.256,10002 Zagreb, Prisavlje 14,

–              Poduzeće za ceste d.o.o., Nadcestarija Novska, kralja Tomislava 69, – ŽUC — OJ održavanja i zaštite cesta, Arhiva.

– 2 –

Na znanje:

–              MUP PU Sisačko- moslavačke županije, Odjel prometne policije, Sisak, Lj. Posavskog 1, – PP Novska, Novska, Staroselska 3

–              Općina Lipovljani, Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3,

–              HAK, Zagreb, Av. Dubrovnik 44,

–              „Radio Quirinus” d.o.o., Sisak, A. Starčevića 46,

–              DUZS, Područni ured za zaštitu i spašavanje Sisak, Sisak, Ul. I. K. Sakcinskog 2,  – Web stranica.