Odluka o odobravanju sredstava za financiranje/sufinanciranje programa/projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Općine Lipovljani provoditi udruge u 2016. godini

Rezultate javnog poziva možete preuzeti ovdje

Odluka o odobravanju sredstava za financiranje/sufinanciranje programa/projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Općine Lipovljani provoditi udruge u 2016. godini