Odluka o odobravanju sredstava za financiranje /sufinanciranje programa/projekata za zadovoljavanje javnih potreba koje će na području Općine Lipovljani provoditi udruge u 2017. godini

Na temelju članka  41. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i 28/14), članka 29. Stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj: 26/15) i članka 08. stavka 3. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 4/16), Općinski načelnik Općine Lipovljani na Prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata KLASA: 610-01/17-01/01, URBROJ: 2176/13-02-17-01 od 24. siječnja 2017. godine donosi

O D L U K U

o odobravanju sredstava za financiranje /sufinanciranje programa/projekata za zadovoljavanje javnih potreba koje će na području Općine Lipovljani provoditi udruge u 2017. godini

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Javni poziv  Općine Lipovljani za predlaganje programa i projekata  za zadovoljavanje javnih potreba  koje će na području Općine Lipovljani provoditi udruge u 2017. godini, objavljen dana 23. prosinca  2016. godine.

II.

U 2017. godini iz Općinskog proračuna Općine Lipovljani u okviru navedenog Javnog poziva , financirat/sufinancirat će se  programa/projekata i to kako slijedi:

KULTURA
R.B. UDRUGA PROGRAM/PROJEKT ODOBRENA
SREDSTVA
 
1 ČESKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Međunarodni nastup “Dani Čeha” u Prijedoru   3.700,00
2 ČESKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Dani češke kulture u Lipovljanima   2.000,00
3 ČESKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Međunarodna smotra folklora Darda 2017. g.   2.300,00
      UKUPNO 8.000,00
4 KPD KARPATI LIPOVLJANI Kulturna manifestacija- večer Ukrajinske pjesme i plesa   3.500,00
5 KPD KARPATI LIPOVLJANI Kulturni amaterizam- pjevanje Ukrajinskih pjesama   3.700,00
6 KPD KARPATI LIPOVLJANI Kulturni amaterizam- prikaz Ukrajinskih plesova   2.500,00
      UKUPNO 9.700,00
7 KUD LIPA LIPOVLJANI 12. dani KUD-a Lipa   4.000,00
8 KUD LIPA LIPOVLJANI VII. Susreti dječjih skupina   5.000,00
9 KUD LIPA LIPOVLJANI Troškovi voditelja i koreografa   17.500,00
10 KUD LIPA LIPOVLJANI Autobusni prijevoz na nastupe   6.000,00
11 KUD LIPA LIPOVLJANI Monografija Pučka baština i stvaralaštvo   7.500,00
12 KUD LIPA LIPOVLJANI Nabava narodnih nošnji i opreme   1.000,00
      UKUPNO 41.000,00
13 MATICA HRVATSKA LIPOVLJANI Mjesec hrvatske knjige   800,00
14 MATICA HRVATSKA LIPOVLJANI Ivanjska likovna kolonija   1.200,00
15 MATICA HRVATSKA LIPOVLJANI Priprema knjige „Stihom pod lipom“   6.000,00
16 MATICA HRVATSKA LIPOVLJANI Pjesnički susreti rijeka-šuma-nebo   1.000,00
      UKUPNO 9.000,00
17 MATICA SLOVAČKA LIPOVLJANI Slovačka Etno kuća   1.500,00
18 MATICA SLOVAČKA LIPOVLJANI Stručno putovanje u Slovačku   6.000,00
19 MATICA SLOVAČKA LIPOVLJANI Monografija   1.000,00
      UKUPNO 8.500,00
20 PJEVAČKI ZBOR LIRA LIPOVLJANI Redovan rad   8.200,00
21 PJEVAČKI ZBOR LIRA LIPOVLJANI MPZ Lira- 20. godina rada-2   3.500,00
      UKUPNO 11.700,00
22 UDRUGA ANTIFAŠISTA LIPOVLJANI Njegovanje antifašističkih vrijednost   3.000,00
      UKUPNO 3.000,00
23 UDRUGA UMIROVLJENIKA Učestvovanje na festivalu pjevačkih zborova RH   2.500,00
24 UDRUGA UMIROVLJENIKA Sportski susreti u Lipovljanima   3.000,00
25 UDRUGA UMIROVLJENIKA Sportski susreti na nivou županije SMŽ   1.600,00
26 UDRUGA UMIROVLJENIKA Obilazak bolesnih i posmrtni ispraćaj   2.400,00
      UKUPNO 9.500,00
27 UDRUGA ŽENA MLINARICE PILJENICE Promocija knjige „Od mlinskog kotača do ivanjskih kolača“- II. izdanje   1.000,00
28 UDRUGA ŽENA MLINARICE PILJENICE Uređenje cvjetnih gredica   1.400,00
29 UDRUGA ŽENA MLINARICE PILJENICE „Piljeničko čijalo“ 2017.   2.000,00
      UKUPNO 4.400,00
30 UDRUGA ŽENA RUŽE LIPOVLJANI Očuvanje tradicije i starih običaja „Bojanje pisanica i aranžiranje narcisa i maslinovih grančica za Cvjetnicu“   1.000,00
31 UDRUGA ŽENA RUŽE LIPOVLJANI Očuvanje tradicije i starih običaja „“Perušalo u Lipovljanima“   1.500,00
32 UDRUGA ŽENA RUŽE LIPOVLJANI Dani kruha u Lipovljanima   1.500,00
33 UDRUGA ŽENA RUŽE LIPOVLJANI Uređenje štanda za Lipovljanske susrete- tradicijski hrvatski kolači   2.000,00
34 UDRUGA ŽENA RUŽE LIPOVLJANI Poboljšanje kvalitete žena u Lipovljanima- organizacija posjeta članica Udruge kulturnoj ili povijesnoj ustanovi u RH   0
      UKUPNO 6.000,00
35 UDRUGA ŽENA VELIČANKE Uređenje mjesta   1.000,00
36 UDRUGA ŽENA VELIČANKE Obilježavanje ljetnog Antunova   1.500,00
37 UDRUGA ŽENA VELIČANKE Dani kruha- jesenske aktivnosti   1.000,00
38 UDRUGA ŽENA VELIČANKE Zimsko blagdanske aktivnosti   700,00
39 UDRUGA ŽENA VELIČANKE Tradicijsko obilježavanje manifestacije- 1. maj   500,00
40 UDRUGA ŽENA VELIČANKE Posjet gradu heroju Vukovaru   0
41 UDRUGA ŽENA VELIČANKE Uskrs u Kraljevoj Velikoj   0
      UKUPNO 4.700,00

 

Sveukupno planirana sredstva  u 2017. za kulturu 125.500,00 kuna

Sveukupno odobrena sredstva u 2017. godini  za kulturu 115.500,00 kuna

SPORT
R.B. UDRUGA PROGRAM/PROJEKT ODOBRENA

SREDSTVA

1 KUGLAČKI KLUB SLAVONAC LIPOVLJANI Sudjelovanje u sportskom natjecanju-kuglanje   24.000,00
      UKUPNO 24.000,00
2 LOVAČKO DRUŠTVO SRNJAK LIPOVLJANI Prehrana, prehrana divljači, uređenje lovačke kuće u Krivaju, sprečavanje šteta, osiguranje lovišta   8.000,00
      UKUPNO 8.000,00
3 NK STARI GRAD KRALJEVA VELIKA Memorijalni turnir Antunovo u Kraljevoj Velikoj   1.000,00
4 NK STARI GRAD KRALJEVA VELIKA Obveze prema nogometnim središtima, kotizacija, delegati i sudci   24.000,00
5 NK STARI GRAD KRALJEVA VELIKA Program redovnih aktivnosti za rad kluba   17.500,00
6 NK STARI GRAD KRALJEVA VELIKA Projekt izgradnje nadstrešnice i uređenje prostora oko klupskih prostorija   2.500,00
      UKUPNO 45.000,00
7 PNAK “ISKRICE” LIPOVLJANI Uređenje i opremanje prostorije PNAK Iskrica   0
8 PNAK “ISKRICE” LIPOVLJANI Smještaj i prehrana   2.500,00
9 PNAK “ISKRICE” LIPOVLJANI Prijevoz   6.500,00
10 PNAK “ISKRICE” LIPOVLJANI Stručno osposobljavanje i usavršavanje voditelja, trenera i instruktora   2.000,00
11 PNAK “ISKRICE” LIPOVLJANI Manifestacija Iskrica u Lipovljanima   2.000,00
12 PNAK “ISKRICE” LIPOVLJANI Oprema i rekviziti   3.000,00
13 PNAK “ISKRICE” LIPOVLJANI Kotizacije   0
14 PNAK “ISKRICE” LIPOVLJANI Sufinanciranje sportske dvorane za treninge   0
15 PNAK “ISKRICE” LIPOVLJANI Naknade   2.000,00
      UKUPNO 18.000,00
16 ŠNK SLAVONAC LIPOVLJANI Financiranje natjecanja veterani, seniori   10.000,00
17 ŠNK SLAVONAC LIPOVLJANI Financiranje 2. ŽNL-gostujuće utakmice   3.000,00
18 ŠNK SLAVONAC LIPOVLJANI Financiranje 2. ŽNL-domaće utakmice   12.300,00
19 ŠNK SLAVONAC LIPOVLJANI Financiranje 2. ŽNL- fizička sprema, oprema, rekviziti   1.3000,00
20 ŠNK SLAVONAC LIPOVLJANI Održavanja prostorija, opreme i igrališta   2.500,00
21 ŠNK SLAVONAC LIPOVLJANI Financiranje članarine u savezu, kotizacije, knjigovodstveni servis, račun   4.200,00
      UKUPNO 45.000,00
22 ŠNK SLAVONAC LIPOVLJANI Škola nogometa, troškovi natjecanja, prijevoza trenera za limaće, prstiće i pionire   17.200,00
23 ŠRD ŠARAN LIPOVLJANI Poribljavanje voda na kojima gospodari ŠRD Šaran Lipovljani-područje Općine   7.000,00
      UKUPNO 7.000,00

 

Sveukupno planirana sredstva u 2017. godini za šport u iznosu  od 174.500,00 kuna

Sveukupno odobrena sredstva u 2017.godini za šport u iznosu od 164.200,00 kuna

SAKRALNI OBJEKTI
R.B. UDRUGA PROGRAM/PROJEKT ODOBRENA

SREDSTVA

1 ŽUPA SVETOG JOSIPA LIPOVLJANI Uređenje fasade na župnoj crkvi sv. Josipa u Lipovljanima   150.000,00
      UKUPNO 150.000,00

 

Sveukupno planirana sredstva u 2017.godini za programe Sakralni objekti u iznosu od 150.000,00 kuna

Sveukupno odobrena sredstva u 2017. godini za programe Sakralni objekti u iznosu od 150.000,00 kuna.

UDRUGE DOMOVINSKOG RATA
R.B. UDRUGA PROGRAM/PROJEKT ODOBRENA

 SREDSTVA

1 UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA
DOMOVINSKOG  RATA OGRANAK LIPOVLJANI
Dani hrvatskih branitelja Općine Lipovljani   10.000,00
2 UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA
DOMOVINSKOG RATA OGRANAK LIPOVLJANI
Prijevoz za Spomen na poginule Hrvatske branitelje   3.000,00
3 UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA
DOMOVINSKOG RATA OGRANAK LIPOVLJANI
Resocijalizacija hrvatskih branitelja- redovan rad   7.000,00
4 UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA
DOMOVINSKOG RATA OGRANAK LIPOVLJANI
Sudjelovanje u obilježavanju značajnih datuma srodnih udruga   3.000,00
      UKUPNO 23.000,00

 

Sveukupno planirana sredstva u 2017. godini za programe Udruga iz domovinskog rata u iznosu od

23.500,00 kuna

Sveukupno odobrena sredstva u 2017.godini za programe Udruga iz domovinskog rata u iznosu od 23.000,00 kuna.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu drugi dan nakon objave na WEB stranici Općine Lipovljani.

 

                                                                              Općinski načelnik

                                                                              Mario Ribar, dipl. oec. v.r.

Odluka Općinskog načelnika o sufinanciranju Programa udruga u 2017. godini 

Lista prijavljenih i odobrenih programa u 2017. godini udrugama na području Općine Lipovljani