OD PONEDJELJKA ZAPOČINJE DERATIZACIJA NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI

OPERATIVNI PLAN PROVEDBE PREVENTIVNE SUSTAVNE AKCIJE DERATIZACIJE U OPĆINI LIPOVLJANI – 2019. god.

OKVIRNO VRIJEME POČETKA I ZAVRŠETKA AKCIJE:

Predviđeno vrijeme trajanje preventivne sustavne jesenske akcije deratizacije je 7 radnih dana, akcija započinje 09.09.2019. i traje do 18.09.2019. No, u slučaju nepovoljnih i nepredviđenih vremenskih prilika mjera se odgađa za prvi vremenski povoljan dan.

         POPIS RADNIKA:

1. Alisa Bek Tkalčić, diplomirani inženjer biologije

2. Branko Podhraški,diplomirani sanitarni inženjer

3. Maja Rusek, sanitarni inženjer

4. Ksenija Rajšić, veterinarski tehničar

5. Momir Rajšić, pomoćni radnik

6. Martina Petrinić, sanitarni inženjer

7. Dino Duvandžija, veterinarski tehničar

POPIS ULICA, OBJEKATA I PROSTORA NA KOJIMA SE PROVODE DDD MJERE:

U sklopu akcije preventivne obvezatne sustavne deratizacije u općini Lipovljani treba obraditi 4 mjesna odbora:

 1. PILJENICE – 1 dan
 2. KRALJEVA VELIKA – 1 dan
 3. LIPOVLJANI – 3 dana
 4. KRIVAJ – 1 dan
 5. ZELENE POVRŠINE, SUSTAV JAVNE ODVODNJE I OSTALI OBJEKTI U VLASNIŠTVU OPĆINE LIPOVLJANI – 1 dan
09.09.2019. Piljenice
10.09.2019. Kraljeva Velika
11.09.2019. Lipovljani – od ispod pruge prema centru
13.09.2019. Lipovljani – centar s pripadajućim ulicama
16.09.2019. Lipovljani – Zagrebačka ulica
17.09.2019. Krivaj

Zelene površine, sustav javne odvodnje, objekti u vlasništvu općine Lipovljani – jedan dan      (18.09.2019.)

OPIS TEHNIKE IZVEDBE:

Preventivnu obvezatnu sustavnu deratizaciju namjeravamo izvršiti prema gore izloženom planu mjesnih odbora, ratacid će se izlagati tzv. sistemom lepeze. Pri provođenju mjere preventivne obvezatne sustavne deratizacije po mjesnim odborima Općine Lipovljani raditi će se slijedećim rasporedom:

 1. individualna domaćinstva (sa i bez gospodarskih objekata, napuštena)
 2. postojeći sustav javne odvodnje i zelene površine
 3. objekti u vlasništvu općine Lipovljani
 4. stambeni objekti
 5. poslovni objekti

NAČIN IZVJEŠTAVANJA:

 • obavijesni plakati koji sadržavaju: dan obavljanja usluge deratizacije te vrstu ratacida koji će se aplicirati,
 • Zavod za javno zdravstvo Sisačko – moslavačke županije i Državni inspektorat RH Sanitarna inspekcija Ispostava Novska,Trg Franje Tuđmana 2, 44 330 Novska

      biti će obaviješteni pismenim putem  nekoliko dana prije početka akcije.

SREDSTVA I OPREMA:

Zaštitna sredstva i  oprema koja će se koristiti  u akciji deratizacije:

 • pamučne kute
 • zaštitne kape, rukavice i obuća
 • jednokratni respirator

Sredstva koja će se koristiti prilikom aplikacije ratacida zavisno od medija koji će se tretitati istim:

 • papirnati podlošci
 • kartonski podlošci za ratacidna ljepila
 • tzv. hranidbene deratizacijske kutije
 • naljepnice za deratizacijske kutije
 • obavijesni plakati
 • ratacidno ljepilo
 • plastične grabilice za aplikaciju ratacida i plastične kante za nošenje istih
 • orginalna pakiranja ratacida
 • mobilna mreža djelatnika
 • ekipna vozila Veterinarske stanice Kutina d.o.o.

POPIS OPASNIH KEMIKALIJA (BIOCIDNIH PRIPRAVAKA) KOJE KORISTIMO PRI PROVEDBI DDD MJERA

Pri provedbi deratizacije koristimo zatrovane  mamke koji su antikoagulanti druge generacije što znači da je dovoljno jednokratno unošenje da se postigne željeni učinak odnosno trovanje. Ugibanje nastupa sa zadrškom od 5 do 6 dana.

Koristimo:

– Brodilon mamac (žito – pšenični i zobeni lom)

– Brodisan blue PF parafinske blokove

– Brodisan svježi mamac – pogačice

Zatrovani mamci koje koristimo proizvodi Genera d.o.o., a djelatna tvar im je 0,005 % bromadiolon i 0,0025 % brodifakum.

Navedeni ratacidi imaju dozvolu i rješenje Ministarstva zdravlja RH.

PROVEDBENE MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA:

Radi smanjenja ekoloških rizika i očuvanja vrijednosti prirode vodili smo računa o odabiru raticida, koji su po svojoj aktivnoj tvari biorazgradivi, nisu zabranjeni u vodozaštićenim zonama, neotrovni za neciljane vrste, ali s obzirom na svoju konačnu namjenu: dugo su stabilni, slabo topivi u vodi i postojani na vlažnim mjestima. Također nije ustanovljena rezistencija glodara na iste, III su skupina otrovnosti te s time manje rizični, a kao antikoagulanti II generacije visoke djelotvornosti. Naš je cilj također sprečavanje gomilanje upotrebljenih ratacidnih sredstava kako se ne bi vremenom izgubio sam ratacidni učinak te stajanjem došlo do destrukcije istih.