1              3495990 PETRINEC-TRANSPORT d.o.o.         Županija sisačko-moslavačka                Sv. Barbare 27 , 44322 LIPOVLJANI, Lipovljani              044/676177                044/676148            petrinec-transport@sk.t-com.hr       Branko Petrinec, direktor
2              1964569 SLAVONSKA DRVNA INDUSTRIJA d.o.o.       Županija sisačko-moslavačka           Industrijska bb , 44322 LIPOVLJANI, Lipovljani             044/692900                044/692927            info@sdi-croazia.hr            Dante Giacomelli, predsjednik Uprave
3              1953869 BP BREBRIĆ d.o.o.             Županija sisačko-moslavačka                Zagrebačka bb, 44322 LIPOVLJANI, Lipovljani              044/613265                044/613265                            Blaž Brebrić, direktor
4              3578127 POMAT d.o.o.       Županija sisačko-moslavačka           A. Mihanovića 28 , 44322 LIPOVLJANI, Lipovljani    044/600785            044/608723                pomat@sk.htnet.hr             Ana Poslon, direktor
5              374571    DAMCO d.o.o.      Županija sisačko-moslavačka           Braće Radić 13 , 44322 LIPOVLJANI, Lipovljani         044/600020            044/600031                 info@damco.hr    Vladimir Dam, direktor
6              1082884 BARANČEK d.o.o.               Županija sisačko-moslavačka           Braće Radić 16 , 44322 LIPOVLJANI, Lipovljani        044/676381            044/676380                tomislav.barancek@sk.t-com.hr       Tomislav Baranček, direktor
7              1995391 LIP-KOM d.o.o.     Županija sisačko-moslavačka           Trg hrvatskih branitelja 3 , 44322 Lipovljani, Lipovljani        044/611265            044/611266            lip-kom@sk.t-com.hr                Miroslav Pavičić, direktor
8              1592645 PETRINEC-MAN SERVIS d.o.o.          Županija sisačko-moslavačka                Sv. Barbare 27 , 44322 LIPOVLJANI, Lipovljani              044/676766                044/676148                            Manuelo Petrinec, direktor
9              507016    SPEKTAR-PROJEKT d.o.o.                Županija sisačko-moslavačka                Sajmišna 30 , 44322 LIPOVLJANI, Lipovljani 044/601072            044/601072                ovad@yahoo.com               Roman Ovad, direktor
10            350630    EKOMII d.o.o.       Županija sisačko-moslavačka           Sv. Barbare 20 , 44322 LIPOVLJANI, Lipovljani         044/676422                                            IVAN PAVIČIĆ, direktor
11            1661922 UNI-GRAD d.o.o. Županija sisačko-moslavačka           Sv. Barbare 27 , 44322 LIPOVLJANI, Lipovljani         044/676177            044/676148            petrinec-transport@sk.htnet.hr        Manuelo Petrinec, član Uprave
12            1199455 TURAS d.o.o.        Županija sisačko-moslavačka           Sajmišna 24 , 44322 LIPOVLJANI, Lipovljani           044/676175            044/676175                            Davor Turas, direktor
13            3986241 PROLIĆ d.o.o.      Županija sisačko-moslavačka           A. Starčevića 26 , 44322 LIPOVLJANI, Lipovljani    044/676141            044/676141                            Zvonko Prolić, direktor
14            2027836 INSTAL PROJEKT LIPOVLJANI d.o.o.             Županija sisačko-moslavačka           Kolodvorska 45 , 44322 Lipovljani, Lipovljani                044/605076                044/605086            josip.vukic@sk.t-com.hr    Josip Vukić, direktor
15            657441    KUBAT d.o.o.       Županija sisačko-moslavačka           Ante Starčevića 13 , 44322 LIPOVLJANI, Lipovljani                044/676049            044/676049                kubatdoo@net.hr                Mirko Kubat, direktor
16            832138    BELČIĆ d.o.o.       Županija sisačko-moslavačka           Josipa Kozarca 47 , 44322 LIPOVLJANI, Lipovljani    044/676099                                            Blaženka Belčić, direktor
17            3450457 DRVO – LIPOVLJANI d.o.o.                Županija sisačko-moslavačka                Kolodvorska 21 , 44322 Lipovljani, Lipovljani                044/676535                044/676535                            Saša Kuharić, direktor
18            2227991 EUROPA-AZIJA d.o.o.        Županija sisačko-moslavačka                Kraljeva Velika 28 , 44322 Lipovljani, Kraljeva Velika                                                    Ivica Stipčević, direktor
19            933759    KOPECKI d.o.o.    Županija sisačko-moslavačka           Industrijska 145 , 44322 LIPOVLJANI, Lipovljani 044/676428                                            Antun Kopecki, direktor
20            3201643 OŠ J. KOZARCA Županija sisačko-moslavačka           Augusta Šenoe 1 , 44322 Lipovljani, Lipovljani                                                             Vlado Neralić, ravnatelj
21            1343980 Predškolska ustanova Lipovljani      Županija sisačko-moslavačka                Ante Starčevića 1 , 44322 Lipovljani, Lipovljani                                                            Nevenka Zorić, ravnatelj
22            1595288 RADINOVIĆ PROMET d.o.o.              Županija sisačko-moslavačka                Kraljeva Velika 148 , 44322 LIPOVLJANI, Lipovljani                                                      Vlado Radinović, direktor
23            3899390 SČD d.o.o.             Županija sisačko-moslavačka           Antuna Mihanovića 14 , 44322 LIPOVLJANI, Lipovljani              044/676036            044/673345                               Stjepan Čop, direktor
24            574694    POSAVSKI HRAST d.o.o.    Županija sisačko-moslavačka                Kozarice 110 , 44322 NOVSKA, Lipovljani       044/611777            044/611820                posavski.hrast@sk.htnet.hr              Vesna Čavlović-Čvorak, direktor