OBAVIJEST UGOSTITELJIMA

Lipovljani, 22. kolovoza 2018. godine,

Sukladno članku 8. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti ( Službeni vjesnik, broj: 63A/15) , povodom održavanja manifestacije Lipovljanskih susreta 2018., Općinski načelnik Općine Lipovljani donosi slijedeću

O D LU KU

I.

Odobrava se svim ugostiteljskim objektima na području Lipovljana, koji se zateknu na području Općine Lipovljani za vrijeme održavanja manifestacije „Lipovljanski susreti 2018. godine” produljenje radnog vremena u dane 24. , 25. i 26. kolovoza 2018. godine do 04 sata slijedećeg dana.

I l .

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                         Općinski načelnik

                                                                                                             Nikola Horvat

obavijest za ugostitelje