OBAVIJEST UDRUGAMA ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2017. GODINI

OPĆINA LIPOVLJANI, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL,

Temeljem Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Zakona o Udrugama ( NN 74/2014)

O B A V J E Š T A V A

 Sve dosadašnje i nove podnositelje zahtjeva za financiranje programa/projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u Općini Lipovljani  da će javni poziv biti objavljen nakon usvajanja proračuna za 2017. godinu – siječanj 2017.

 Udruge koje se planiraju financirati iz proračuna Općine Lipovljani u godini moći će predati zahtjev za financiranje temeljem objavljenog javnog poziva u kojem će biti naznačen iznos sredstava predviđen proračunom za 2017. godinu uz isticanje najvećeg i najmanjeg mogućeg iznosa koji će biti moguće dodijeliti određenom programu.

Uvjet za dobivanje sredstava iz navedenog izvora bit će projekt ili program rada udruge za određenu djelatnost koja je od interesa za opće dobro.

Obaveze koje iz toga proizlaze su izvršavanje djelatnosti navedenih u projektu ili programu koji se financira.

Također, svi korisnici financijskih sredstava namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u  proračuna Općine Lipovljani u 2016. godini dužni su na propisanom obrascu do kraja siječnja 2017. godine podnijeti financijsko izvješće o realizaciji programa. 

Obrazac se nalazi na službenim stranicama Općine.  

Obrazac je potrebno  ispuniti u digitalnom obliku (na računalu) i obavezno proslijediti na e -mail adresu: racunovodstvo@lipovljani.hr

Uz popunjeni obrazac potrebno dostaviti dokumentaciju dokaz o utrošenim sredstvima iz Općinskog proračuna ( račune i sl.).

Prijava na obrascu zajedno sa traženom dokumentacijom dostavlja se i poštom na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3,  (s naznakom “Financijsko izvješće programa javnih potreba  za 2016. godinu”) ili se neposredno predaje u prijamnu kancelariju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Obrazac

Financijsko-izvješće-realiziranog-programa