Obavijest o upisu i plan upisa djece u 1. razred osnovne škole

UPIS DJECE U OSNOVNU ŠKOLU 2016.-2017.

– školska godina 2016./2017. za područje Sisačko-moslavačke županije

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, temeljem članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/14.) obavještava roditelje/skrbnike/staratelje o pregledu djece prije upisa i upisu u 1. razred osnovne škole za školsku godinu 2016./2017.

Pregled djece prije upisa u 1. razred osnovne škole obavljat će se prema objavljenom rasporedu.

Upis djece u 1. razred osnovne škole obavljat će se 1., 2. i 3. lipnja 2016. godine u matičnim školama i područnim razrednim odjelima.

Obavijest o pregledu djece prije upisa i upisu djece u 1. razred osnovne škole

Plan upisa djece u 1. razred osnovne škole

Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove

O B A V J E Š T A V A roditelje/ skrbnike/ staratelje djece (u daljnjem tekstu: roditelj) o pregledu djece prije upisa u 1. razred osnovne škole i upisu djece u 1. razred osnovne škole za školsku godinu 2016./2017.

Pregled djece prije upisa u 1. razred osnovne škole obavljat će se prema objavljenom rasporedu.

Upis djece u 1. razred osnovne škole obavljat će se 1., 2. i 3. lipnja 2016. godine u matičnim školama i područnim razrednim odjelima prema mjestu prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta djeteta, te upisnog područja kojem dijete pripada, a koje je u skladu s mrežom osnovnih škola na području Sisačko-moslavačke županije.

U 1. razred osnovne škole upisivat će se djeca koja do 1. travnja 2016. godine navršavaju šest godina života, odnosno djeca rođena u razdoblju od 1. travnja 2009. do 31. ožujka 2010. godine. Iznimno, za dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti šest godina života, a nije školski obveznik, roditelj može najkasnije do 31. ožujka tekuće godine podnijeti zahtjev Uredu za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika.

Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program roditelj dostavlja osim zahtjeva i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

Na dan upisa u školu roditelj djeteta treba donijeti:

– liječničko uvjerenje

– rješenje kojim se odobrava prijevremeni upis.

Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2016./2017. bit će objavljen na mrežnim stranicama Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, na oglasnim pločama dječjih vrtića, osnovnih škola, ta zdravstvenim ustanovama.

RASPORED PREGLEDA DJECE PRIJE UPISA U 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

DOM ZDRAVLJA NOVSKA

18.04.- 01.06.2016. PONEDJELJKOM I SRIJEDOM OD 12 – 18 SATI

UTORKOM, ČETVRTKOM I PETKOM OD 8 – 14 SATI

TEL.: 044/608-931

– OŠ NOVSKA I PŠ Brestača, Bročice, Stari Grabovac – OŠ RAJIĆ – OŠ JOSIPA KOZARCA LIPOVLJANI I PŠ Kozarice, Kraljeva Velika, Nova Subocka, Stara Subocka, Piljenice – OŠ JASENOVAC I PŠ Puska

Upisna područja matične i područne osnovne škole OSNOVNE ŠKOLE S OPĆEOBRAZOVNIM PROGRAMOM

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, Lipovljani Lipovljani Naselja: Krivaj i Lipovljani. Područna škola Kozarice Naselje Kozarice. Područna škola Kraljeva Velika Naselje Kraljeva Velika. Područna škola Nova Subocka Naselje Nova Subocka. Područna škola Piljenice Naselje Piljenice. Područna škola Stara Subocka Naselja: Stara Subocka i Sigetac.

U prvi razred obveznog osnovnog obrazovanja upisuju se djeca koja do 1. travnja 2016. godine imaju navršenih šest godina života, odnosno djeca rođena u razdoblju od 1. travnja 2009. do 31. ožujka 2010. godine. Iznimno, za dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti šest godina života, a nije školski obveznik, roditelj može najkasnije do 31. ožujka tekuće godine podnijeti zahtjev Uredu državne uprave u Novskoj (Trg dr. Franje Tuđmana 2) za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika. Obrazac se dobije i popunjava u Uredu.

Školski obveznici se upisuju u osnovnu školu prema upisnom području, koje se određuje temeljem prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta djeteta.

* Za sve upite oko postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta i upisa kontaktirati pedagoginju na broj: 044/691-693.

Dodatne informacije na stranicama škole:

http://www.os-jkozarca-lipovljani.skole.hr/?news_hk=1&news_id=2462&mshow=840#mod_news 

 

LIPOVLJANI-Popis djece dorasle za upis u I. razred šk.god. 2016-2017.