OBAVIJEST O POČETKU ISPUMPAVANJA BUNARA NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI

Obavještavaju se mještani Općine Lipovljani da je dana 16. rujna 2014. godine (utorak)  započela sanacija bunara u kojima je, uslijed ponovnih oborina, došlo do zamućivanja vode. Ispumpavanje vode iz bunara obavljaju djelatnici DVD-a Lipovljani.

Ispumpavanje bunara će se vršiti svakodnevno, a kreće se od donjeg dijela Lipovljana, odnosno Ulice sv. Barbare prema Kolodvorskoj (uključujući Industrijsku, Ratarsku, Željezničku, Samoborsku i Željansku ulicu) , dok će se u Kraljevoj Velikoj ispumpavanje vršiti nakon što se voda dodatno povuče iz oborinskih jaraka.

Upozoravamo mještane općine da je nakon ispumpavanja voda tehnička i nije preporučljiva za piće, budući će se u idućim danima u koordinaciji sa Zavodom za javno zdravstvo izvršiti dezinfekcija ispumpanih bunara.

Domaćinstva koja nisu obuhvaćena ovim okvirnim planom, a potrebna im je sanacija bunara, molimo da se jave u DVD Lipovljani na broj telefona 044/676-023.

Općina Lipovljani

Obavijest-Započela sanacija bunara

POSTUPANJE TIJEKOM POPLAVA

POSTUPANJE TIJEKOM POPLAVE-ISPRAVNOST VODE I HRANE