Obavijest mještanima Općine Lipovljani o promjeni načina plaćanja općinskih prihoda od 01. siječnja 2014. godine

Obavještavamo mještane Općine Lipovljani  da od 1. siječnja 2014. godine, temeljem Zakona o proračunu i Odluke o izvršavanju proračuna , Pravilniku o proračunskom računovodstvu, te Naredbi o načinu uplaćivanja proračunskih prihoda kojim se nalaže uplaćivanje prihoda koji se ostvaruju na temelju Zakona na propisani žiro-račun za redovno poslovanje sa pripadajućim modelom plaćanja i pozivom na broj, ubuduće se više neće moći  vršiti  gotovinska naplata prihoda od komunalne naknade i drugih općinskih prihoda za područje Općine Lipovljani  u Jedinstvenom upravnom odjelu na blagajni Općine Lipovljani kao što je to bilo do sada.

Prihod od komunalne naknade i druge vrste općinskih prihoda vršit će se na  temelju uplatnica koje sadrže žiro-račun za redovno poslovanje sa zakonski propisanim oznakama modela i poziva na broj, u institucijama koje obavljaju platni promet, HP Poštanski  ured Lipovljani, FINA, Poslovne banke, te putem Internet bankarstva u kojima mještani imaju otvoren tekući ili žiro-račun građana.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OPĆINE LIPOVLJANI