Obavijest kupcima električne energije

Elektra Križ, Terenska jedinica KUTINA obavještava cijenjene potrošače da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju biti privremeno prekinuta isporuka električne energije:

dana 07.10.2020(srijeda)

u vremenu od 08:30 do 10:30 sati za naselja: Kraljeva Velika, Opeke, Krivaj od kbr. 1 do 41 i 2 do 40 i Lipovljani, ulice: – Zagrebačka od kbr. 43 i 57 do 71 i od 106 do 142, Josipa Kozarca od kbr. 1 do 61 i od 2 do 60, Kolodvorska od kbr. 1 do 41 i od 2 do 68, Antuna Starčevića od kbr. 1 do 59 i od 2 do 50, Odvojak Antuna Starčevića, Kutinska, Naftaplinska, Fratrov jarak, Kralja Tomislava, Sajmišna, Antuna Mihanovića, Stjepana Sanića, Željanska, Slavonska, Vukovarska, Kralja Zvonimira, Vinkovačka, Trg Svetog Josipa, Požeška, Našička, Voćinska i Svete Barbare.

U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju za četvrtak 08.10.2020.

   S poštovanjem!                                                                      Voditelj Terenske jedinice Kutina:                                                                                                                                             

                                                                                                     Mihovil Vukušić  mr. el. teh.