Obavijest javnosti o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Blatnjača (I)

Lipovljani, 24. studeni 2020. godine

PREDMET : Obavijest javnosti o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Blatnjača (I)

Temeljem članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju  (Narodne novine, broj: 153/13, 67/17, 114/18, 39/19, 98/19) obavještavamo javnost da je Općina Lipovljani započela s izradom Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Blatnjača (I).

Člankom 88. stavkom 1. Zakona propisano je da nositelj izrade po objavi Odluke o izradi prostornog plana, obavještava javnost o izradi u Informacijskom sustavu prostornog uređenja i na web stranicama jedinice lokalne samouprave.

Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani.

Odluka o izradi donijeta je na 25. sjednici Općinskog vijeća održanoj 12. studenog 2020. godine i objavljena u Službenom vjesniku Općine Lipovljani, broj 72/20.

Javnost će, sukladno zakonskim propisima, biti obaviještena o terminu javne rasprave.

Pročelnica

Danijela Matejaš, dipl.iur.